Helen Persson: Agenda-2030 och de globala målen för en hållbar utveckling!

Världens agenda – vår agenda. 2015 antog ledarna för världens länder en ny global utvecklingsagenda, Agenda 2030. Den består av 17 mål för hållbar utveckling som syftar till att utrota fattigdom och hunger,  rädda vår planets ekosystem och klimat.

Detta ärade fullmäktige var 2015 nu står vi här november 2020.
Vi skulle påbörjat att arbeta med Agenda 203- arbetet i januari 2020.  Det var riggat för föreningar och för de medarbetena som arbetar miljöstrategiskt. Vad hände sedan?
Arbetet stod stilla, de ideella föreningarna började höra av sig både genom att ringa och skriva debattartiklar till media. Känns fantastiskt att vi har dessa ideella föreningar som skapat tryck bland annat kring arbetet med Agenda 2030 för vår kommun!

Agenda 2030 är inte bara ord, det blir mer en konkret handling.
De tre dimensionerna av hållbar utveckling, det vill säga de ekonomiska, sociala och miljömässiga. De tre perspektiven genomsyrar målen för att skapa en hållbar, inkluderande och rättvis utveckling för alla.

Hållbarhet och jämställdhet går hand i hand. Både som förtroendevald politiker samt fackligt förtroendevald i Kommunal ligger både hållbarhet och jämställdhet mig varmt om hjärtat.
Ökad jämställdhet är en viktig förutsättning för att uppnå de globala hållbarhetsmålen. Bland annat är det tydligt att fattigdom drabbar kvinnor, flickor och barn i större utsträckning än män.

Fairtrade ingår som en del av hållbar utvecklig. Vår stad är diplomerad Faitrade city sedan 2015 och jag som ordf för denna styrgrupp.  Vi Socialdemokrater hoppas att när detta arbete övergår till Kommunstyrelsen från 2021 att vår kommun fortsätter att vara en diplomerad stad. Detta som ett led av en rättvis handel och hållbar kommun.

Ärade fullmäktige både som kommunalare och Socialdemokrat är jag tacksam att styret nu har anammat socialdemokraternas motion kring Agenda 2030. Vi har ett stort och viktigt problem som bara måste lösas och det kan vi bara genom ett brett samarbete. 2030 är bara 10 år bort och vi har inte råd att vänta med att starta detta viktiga arbeta.

För en ljus framtid för våra barn och barnbarn!

Helen Persson (s), vice ordf miljö- och hälsoskyddsnämnden