Budget 2021: Martin Hallingström Skoglund vice ordf tekniska nämnden

Anförande i kommunfullmäktiges budgetdebatt 2020-11-10

Tillväxt och mervärde är viktiga redskap på vägen framåt. Vi måste klara att konkurrera med resten av södra Sverige och då krävs att investeringsviljan såväl som skötselnivån får ta plats i debatten och bland prioriteringarna. vägvalen här och nu påverkar var turism, kreativt tänkande och näringsliv växer, var besökare väljer att spendera sin tid och var bobyggare väljer att samla sin familj och sina liv.

Det Kristianstad behöver är engagemang och visioner för framtiden, inte passivitet och rädsla. Vi Socialdemokrater har viljan och förvaltningen har kapaciteten att hjälpa koncernen att framtidssäkra kommunen. Men för att inte tappa fart och halka efter måste de sänkta ambitionerna stå åt sidan. Vi har en stark kommun med framtiden för sig, även efter pandemin.

I Tekniska nämnden blir det tydligt att invånarnas gemensamma blir lidande när trivsel och kvalitet bortprioriteras och läggs på avlägsen framtid. De nedskärningar som Alliansstyret går fram med kommer skada kommunen och vårt samhällsbygge.

De stora projekten som Badriket, Centrala reningsverket och uppdatering av förskolor och skolor rullar på. Men det som får stryka på foten är många av de förbättringar och åtgärder som sedan länge planerats vad gäller gång-, cykel- och biltrafik och även pengar för natur- och grönområden stryks och maskeras med tystnad.

Men vi ser de sänkta ambitionerna från styret och med dem blir uppförsbacken större när vi skall konkurrera om investeringar, samarbeten, Kompetens eller arbetstillfällen. Att skjuta saker framför sig duger inte när man skall leda en kommun.
Det är uppenbart att vi socialdemokrater saknas vid rodret och alliansstyret förmår inte att hålla ihop, varken sig själva eller kommunens färdriktning.

I vårt budgetförslag gällande Tekniska nämnden försöker vi trycka styret framför oss. Vi säger nej till besparingar, neddragningar och minskade ambitioner för kommunens utveckling! Därav fördelar vi 4 miljoner ytterligare till Tekniska nämnden och förvaltningens driftbudget, för att kunna ta bort skadliga neddragningar och fokusera på att effektivisera på riktigt. Vi kommer sätta en fast organisation för det fantastiska arbetet med arbetsmarknadsåtgärder och bättra på underhållet av våra cykelleder och vägar. Vi kan med vår budget utveckla växthuset i Viby och höja kvaliteten på körupplevelsen på, och naturen runt våra leder såväl som upplevelsen för badgäster, hotellbesökare och potentiella bobyggare.

Vårt förslag till kommunbudget är en uppmaning att fortsätta och att vi behöver satsa på vårt gemensamma för att nå hela vägen. Första steget är att ta bort de återkommande angreppen på Anläggningsverksamheten. Det handlar även om att lita på genomförandet och inte frångå de planer som fastslagit, tex trafikplanen. Vi stärker investeringsbudgeten i enlighet med projektering och förslag från anläggningsenheten, kopplade till just trafik- och grönplanerna. Precis som en enig nämnd en gång ville.
För så är det, den socialdemokratiska oppositionen i Nämnden har fått gehör, med eniga ställningstaganden på våra initiativ, men styret orkar inte bära upp de nödvändiga vägvalen i diskussionen med sina partier, vilket skadar deras förtroende internt men främst Kristianstads invånare.

Vi Socialdemokraterna står för utveckling och förbättringar, så även i Tekniska nämnden. Vi siktar för fler företag, fler arbetstillfällen fler livsmöjligheter och bättre livskvalitet. Som alltid måste Välfärden komma först och ett samhällsbygge med hög standard är första steget för att skapa ett bättre Kristianstad och en starkare och tryggare kommun.

För Socialdemokraterna är standarden på våra trottoarer och idrottsplatser lika viktiga delar i vår attraktivitet som vägnätet och boendestandarden  För oss är välfärd även att kunna cykla på säkra och välskötta stråk.  Precis som att veta att vattnet fungerar och att våra Skolbyggnader inte ska mögla och förfalla och vi kommer aldrig sluta tro att Kommunen kan bli bättre och att insatserna, för framtidens Kristianstad, är värda varenda avvägd krona.

Med vår budget tar vi ett steg framåt och siktar mot ett större Kristianstad, kommunen måste fortsatt vara en av Skånes tillväxtregioner där fler invånarna kan njuta av den fantastiska naturen och den långa kusten, lockas av den vackra bygden och den pulserande staden. Vi satsar och vill göra det som krävs för att tillvara ta alla skarpa sinnen och alla kreativa samarbeten som får plats i vår kommun.

Med vår budget får förvaltningarna möjlighet att tänka, planera och verkställa framtiden, snarare än att lägga resurser på att trolla med fingrarna för att det skall rulla på halvfart ett år till.
Bifall till Socialdemokraternas budgetförslag!

Martin Hallingström Skoglund (s) vice ordförande i tekniska nämnden