Budget 2021: Dan Berger vice ordf personalutskottet

Anförande från kommunfullmäktiges budgetdebatt 2020-11-10

Det kan väl inte sägas nog tydligt, att vi är i en speciell tid med covid-19, vi är i ett år som inget annat, det finns inte en diskussion utan att frågan kommer upp, med all rätt, det här är allvar. Det är på liv och död i samhället, och för vår personal som till största delen jobbar med service mot andra brukare. Som möter smittor och smittorisker varje dag i jobbet. För det är svårt för många att jobba hemifrån, när man jobbar mot andra medborgare tex inom vård, skola och omsorg. Där pratar vi idag arbetsmiljö och personalfrågor på ett annat sätt, och med ord och begrepp som vi inte visste fanns för ett år sedan.

Vi Socialdemokrater har ju sedan tidigare tyckt att arbetsmiljöfrågorna måste lyftas mer. Långt innan Covid-19 drabbade oss, la vi en motion om ett arbetsmiljölöfte, för att lyfta och få fokus på frågorna. Vi tycker att en bra arbetsmiljö för vår personal är viktigt. Idag tycker vi att vårt tänk och andemeningen i motionen, ligger än mer i linje, och sätter än mer fokus, på en del av det vi måste prata mer om kring arbetsmiljö, och hur vi jobbar.

Och vi tror att vi kommer att prata mer arbetsmiljöfrågor än vanligt en lång period framöver. Just nu har vi mest fokus på att lösa akuta problem men när vi analyserat och tagit lärdom av den tid vi är i, så måste vi fatta många beslut om hur vi ska ha det framöver, för att värna personalen.

Men kopplat till budget, så har vi precis landat flera olika centrala avtal till våra medarbetare, de ska nu ska brytas ner till våra lokala förutsättningar. Parallellt med redan fattade beslut, så finns det centrala arbetsgrupper som arbetar med frågor som kommer att påverka oss, så sammantaget centralt och lokalt jobbas det med:

  • Satsningar på yrkesutbildade
  • Arbetstid
  • Friskare arbetsplatser
  • Lönekarriärer
  • Hälsosam arbetsmiljö
  • Distansarbete

Just nu målar vi med stora penslar, men det finns till detta mycket detaljfrågor i de nya avtalen, som vi ska hantera. Som en del av detta för budget i år, och budget kommande år, så jobbar vi nu med löneöversyn i flera steg, där vi idag inte har svaret på alla frågor kring budget och ekonomin.

För att ta något så räknar vi på Kommunals avtal, engångsbeloppet på 5500kr om man varit anställd på heltid i 6 månader innan det nya avtalet. Och om man inte jobbat hela perioden, då finns en avräkning med olika variabler beroende på hur mycket man jobbat under perioden. Det blir också en särskild höjning för yrkesutbildade. För att nämna något av det vi jobbar med.

Vi har på gång med ett nytt rekryteringssystem, och vi har ett förslag ang Chefsuppdraget och dess förutsättningar i vår Kommun. Detta utöver löpande arbeten för vår personal, så tillkommer som sagt många frågor från avtalsrörelsen att hantera.

Så jag tror att Ludvig Ceimertz och jag kommer att få många anledningar att återkomma med mer personalfrågor här framöver.
Jag vill här passa på att hälsa Ludvig välkommen som ordförande i PU (personalutskottet)
Och yrka bifall till Socialdemokraternas förslag till budget.

Dan Berger (s) vice ordf personalutskottet