Anders Tell och Fredrik Winberg: Om rättscentrum och vallskydd

Länsstyrelsen har nu yttrat sig till Kristianstads kommun över förslaget till detaljplan för Rättscentrum. Samtidigt som yttrandet skickades till kommunen informerades hela världen genom ett pressmeddelande som även publicerades på Länsstyrelsens twitterkonto. Vi finner förfarandet högst märkligt.

I twitterkommentaren ifrågasätter ansvarig tjänsteperson om en så samhällsviktig verksamhet som Rättscentrum kan placeras innanför de vallar som ska skydda Kristianstad. Olika uttalanden i media av samma handläggare har därefter inte bidragit till att bringa klarhet i frågan.

Har Länsstyrelsen tänkt igenom den här uppfattningens konsekvenser? Idag bor och verkar tiotusentals människor inom de områden som skyddas av vallar. Många av verksamheterna är utan tvekan samhällsviktiga, det räcker kanske med att nämna sjukhuset som exempel. Just nu planeras för en miljardinvestering för att ytterligare förstärka skyddet av staden med vallar och pumpstationer. Siktet är inställt på att rusta för bedömda havsnivåer 2150. Det här är väl bekant för Länsstyrelsen.

Ett arbete med en detaljplan är en flerårig process, och det är mer komplicerat i känsliga områden. I den processen ingår samråd med myndigheter, organisationer och enskilda medborgare. I samrådet (som ägde rum 2018) yttrade sig Länsstyrelsen och hade synpunkter om områdets utsatta läge och risken för översvämningar. Då fanns inga synpunkter från Boverkets vägledning om samhällsviktiga verksamheter, som åberopas i yttrandet nu. Det är nu inte så märkligt. Boverkets vägledning gavs nämligen ut den 13 maj i år!

Efter år av arbete och nerplöjda miljoner och en näst intill klar detaljplan riskeras hela projektet genom en vägledning som varit omöjlig att beakta. Det är orimligt!

Den här detaljplanen handlar om Rättscentrum, men riskerar naturligtvis att få konsekvenser för staden. Om det förväntar vi oss en seriös och framför allt professionell dialog med Länsstyrelsen. Kommentarer på twitter och annan media med lite olika innebörd bidrar inte till det.

Anders Tell, Oppositionsråd (S)

Fredrik Winberg, Vice ordförande i Byggnadsnämnden (S)