Anders Tell och Fredrik Winberg: Om rättscentrum och vallskydd

Länsstyrelsen har nu yttrat sig till Kristianstads kommun över förslaget till detaljplan för Rättscentrum. Samtidigt som yttrandet skickades till kommunen informerades hela världen genom ett pressmeddelande som även publicerades på Länsstyrelsens twitterkonto. Vi finner förfarandet högst märkligt. I twitterkommentaren ifrågasätter ansvarig tjänsteperson om en så samhällsviktig verksamhet som Rättscentrum kan […]