Initiativärende: Satsa på friluftsbadet i Huaröd

Initiativärende, Kommunstyrelsen, 2020-11-18 Kristianstad är som vi alla väl känner till en vidsträckt kommun. Drygt hälften av befolkningen bor i staden eller stadsnära och den andra hälften i basorter, mindre orter och på landsbygd. Det finns ett brett politiskt samförstånd om att det ska vara möjligt att leva och verka […]