Kristina Lindbåge: Vi står inför ett vägval

Anförande av Kristina Lindbåge, omsorgsnämndens vice ordf i samband med budgetfullmäktige i Kristianstad 2020-11-10 Jag vill börja med att tacka alla medarbetare i omsorgen för era insatser det gångna året. TACK till Kristianstads invånare, företagare och föreningar med flera som har visat på en STOR omsorg och handlingskraft kring våra […]