Budget 2021: Martin Hallingström Skoglund vice ordf tekniska nämnden

Anförande i kommunfullmäktiges budgetdebatt 2020-11-10 Tillväxt och mervärde är viktiga redskap på vägen framåt. Vi måste klara att konkurrera med resten av södra Sverige och då krävs att investeringsviljan såväl som skötselnivån får ta plats i debatten och bland prioriteringarna. vägvalen här och nu påverkar var turism, kreativt tänkande och […]