Anders Tell och Fredrik Winberg: Om rättscentrum och vallskydd

Länsstyrelsen har nu yttrat sig till Kristianstads kommun över förslaget till detaljplan för Rättscentrum. Samtidigt som yttrandet skickades till kommunen informerades hela världen genom ett pressmeddelande som även publicerades på Länsstyrelsens twitterkonto. Vi finner förfarandet högst märkligt. I twitterkommentaren ifrågasätter ansvarig tjänsteperson om en så samhällsviktig verksamhet som Rättscentrum kan […]

Vad ska bort, Peter Johansson?

När Kommunfullmäktige i Kristianstad beslutade om budgeten för 2021, i förra veckan, sa Kommunstyrelsens ordförande, moderaten Peter Johansson att kommunen ska koncentrera sig på sin ”kärnuppgift”. Det där är ganska vanligt i de moderata högtidstalen, just vikten av att kommunerna ska ägna sig åt en ”kärnuppgift”. Underförstått ligger att kommunen […]

Initiativärende: Satsa på friluftsbadet i Huaröd

Initiativärende, Kommunstyrelsen, 2020-11-18 Kristianstad är som vi alla väl känner till en vidsträckt kommun. Drygt hälften av befolkningen bor i staden eller stadsnära och den andra hälften i basorter, mindre orter och på landsbygd. Det finns ett brett politiskt samförstånd om att det ska vara möjligt att leva och verka […]

Kristina Lindbåge: Vi står inför ett vägval

Anförande av Kristina Lindbåge, omsorgsnämndens vice ordf i samband med budgetfullmäktige i Kristianstad 2020-11-10 Jag vill börja med att tacka alla medarbetare i omsorgen för era insatser det gångna året. TACK till Kristianstads invånare, företagare och föreningar med flera som har visat på en STOR omsorg och handlingskraft kring våra […]

Helen Persson: Agenda-2030 och de globala målen för en hållbar utveckling!

Världens agenda – vår agenda. 2015 antog ledarna för världens länder en ny global utvecklingsagenda, Agenda 2030. Den består av 17 mål för hållbar utveckling som syftar till att utrota fattigdom och hunger,  rädda vår planets ekosystem och klimat. Detta ärade fullmäktige var 2015 nu står vi här november 2020. […]

Budget 2021: Sabina Månsson Hultgren vice ordf Arbete och Välfärd

Anförande budgetfullmäktige 2020-11-10 Ja då var vi här redan i november och 2021 står runt hörnet. Aldrig trodde jag ett år kunde gå så fort och samtidigt så sakta som 2020 har gjort. 2020 detta år då pandemin slog klorna i oss alla. Året som mest har bestått utav att […]