Stäng inte Åhus museum!

Regionmuseet i Kristianstad planerar att stänga Åhus museum. Det kan vi socialdemokrater inte acceptera! Museet har försatts i en svår situation, men grunden är att det borgerligt styrda Region Skåne dragit ner på anslaget till museet. Här följer ett uttalande av oppositionsråd Anders Tell och vice ordförande i Kultur- och fritidsnämnden, Therese L Sturesson.

Regionmuseet har nu beslutat att stänga Åhus museum. Vi Socialdemokrater i Kristianstad kräver att det beslutet upphävs. Regionmuseets styrelse måste omedelbart ta upp frågan med Region Skånes kulturnämnd. Beslutet att lägga ner Åhus museum är en direkt följd av politiska beslut av det borgerligt styrda i Region Skåne, som beslutat dra ner på anslagen till Regionmuseet. Genom beslutet att dra ner anslaget bryter Region Skånes politiska ledning mot den överenskommelse som finns mellan Kristianstads kommun och Region Skåne. Grunden i den överenskommelsen är att kommun och region ska bidra med lika delar till Regionmuseets verksamhet. Nu bryter man mot det igen. Precis samma sak skedde förra gången det var borgerligt styre i Region Skåne. Vi kan inte uppfatta det som något annat än ointresse för våra kulturarv.
Regionmuseets arbete med att levandegöra våra kulturarv är ett grundfundament i ett öppet och demokratiskt samhälle. Vi lär oss om historien och vårt ursprung. Det är viktiga frågor för oss alla. Åhus museum visar alltid intressanta utställningar och har denna sommar varit mycket välbesökt.
Det är mycket bra att engagerade Åhusbor nu lyfter vikten av Åhus museums verksamhet och även tittar på alternativa möjligheter till användning. Men grunden till den situation vi nu befinner oss i är Region Skånes nerskärning av anslaget Regionmuseet.
Regionmuseet i Kristianstad är en av två mycket betydelsefulla regionala kulturinstitutioner med Kristianstad som värdkommun. Regionmuseet och Musik i Syd, som är den andra, bedriver verksamheter i hela Skåne. Det är inte acceptabelt att på det sätt som nu sker försämra Regionmuseets möjligheter att verka i landskapet.
Anders Tell, Oppositionsråd (S)
Therese Sturesson, Vice ordförande, Kultur- och fritidsnämnden. (S)