Se nya va-anslutningar som bärande snarare än tärande!

Vi konstaterar att nämnden kan och behöver ta gemensamt ansvar och påverka verksamheten. Ha modet att ge riktlinjer och krav till förvaltningen gällande service och tjänster. Som tex de åtgärder ni nämner och Socialdemokraterna krävt. Självklart ska ni ha beröm för att ni lyssnade på oss den gången, men fortsatt är ingen Ny VA-plan presenterad för nämnden att samarbeta kring.

Man kan räkna på det sätt som alliansen gör sken av i sitt svar men Socialdemokratiska gruppen och majoriteten av företag ser nya kunder, abonnenter, som tillgångar. Ytterligare hushåll som går in i VA-kollektivet kommer på ett par år upp i och bär sin och förvaltningens kostnader, för dragningen från respektive fastighet. Dessa kostnader periodiseras dessutom. Så det är inte felaktigt när vi säger att nya hushåll som kopplar på är med och betalar från dag ett. Det är på sin plats att benämna nya anslutningar som bärande snarare än tärande. Ni menar att den som bygger i Tollarp har tacksamhetsskuld när de ansluter. Vi menar tvärtom. Tacka varje hushåll som delar på priset för att modernisera VA-nätet, tex bättre och säkrare vattenleverans till VA-kollektivet, bland annat för att säkra bevattning och pooler i innerstan och längst kusten.

Det är även i detta ni missförstår vår ingång om hur ökningar påverkar basorterna olika och landsbygdens hushåll mer, jämfört med de som vill bygga i staden eller Åhus. I Degeberga behövs bra argument för att motivera en bank att delta om jag skall bygga ett hus kring fem miljoner enligt den kostnadsbild alliansen påtalar, när höjningarna beskrivs som tre promille av kostnaderna vid ett byggprojekt.  På landsbygden värderas inte ett bygge upp en miljon över kostnaderna vid inflytt helt utan ansträngning. Varje höjning av anslutningsavgiften är en ytterligare anledning för banken att uppmuntra att flytta kalkylen till ett projekt i innerstan eller kustområdet istället, där kalkylen bär sig enklare.

Ja, vi försökte få er att berätta att om vi skall räkna som ni gör så kommer anläggningsavgifterna höjas till en nivå likt Växjö eller i alla fall 80% ytterligare. Det är ärligare av er att presentera den höjningen redan nu, eller presentera för nämnden vilka åtgärder som kan förändra detta. Vår lösning är fortsatt att alla delar av kommunorganisationen hjälps åt för att effektivisera och minska kostnadsbilden istället för att lägga kostnaderna på framtida abonnenter, igen.

VA-kollektivet har stora investeringar på enorma belopp framför sig. Flyttas kostnaderna till anslutning blir följden att hushållen inte vill ansluta.  Att göra anslutning åtråvärt är inte bara rättvist, det är att göra bra affärer. Ju fler hushåll som är med och betalar ju lägre blir kostnaden för varje hushåll. Den som ansluter i Tollarp är helt nödvändig för att bära kostnaderna, snarare än den belastning ni beskriver när ni påstår att nya abonnenter subventioneras av poolfyllare.

Martin Hallingström Skoglund (S), gruppledare

Socialdemokraterna i Tekniska nämnden