Åhus museum får inte stängas!

Regionmuseet i Kristianstad planerar att stänga Åhus museum. Museet har försatts i en svår ekonomisk situation, men grunden är att det borgerligt styrda Region Skåne dragit ner på anslaget till museet. Kommunens politiska ledning måste åter igen omedelbart ta upp frågan med Region Skånes politiska ledning! Genom beslutet att dra ner anslaget bryter Region Skånes politiska ledning mot den överenskommelse som finns mellan Kristianstads kommun och Region Skåne. Grunden i den överenskommelsen är att kommun och region ska bidra med lika delar till Regionmuseets verksamhet. Nu bryter man mot det igen. Precis samma sak skedde förra gången det var borgerligt styre i Region Skåne. Vi kan inte uppfatta det som något annat än ointresse för våra kulturarv.

Regionmuseets arbete med att levandegöra våra kulturarv är ett grundfundament i ett öppet och demokratiskt samhälle. Vi lär oss om historien och vårt ursprung. Det är viktiga frågor för oss alla.  Åhus har en spännande historia som är bra känna till för alla skåningar och museet visar alltid intressanta utställningar. I sommar har Åhus museum varit mycket välbesökt.

Det är mycket bra att engagerade Åhusbor nu lyfter vikten av Åhus museums verksamhet och även tittar på alternativa möjligheter till användning. Men grunden till den situation vi nu befinner oss i är det borgerligt styrda Region Skånes nerskärning av anslaget till Regionmuseet.

Regionmuseet i Kristianstad är en av två mycket betydelsefulla regionala kulturinstitutioner med Kristianstad som värdkommun. Regionmuseet och Musik i Syd, som är den andra, bedriver verksamheter i hela Skåne. Det är inte acceptabelt att på det sätt som nu sker försämra Regionmuseets möjligheter att verka i landskapet.

Anders Tell, Oppositionsråd (S)

Therese Sturesson, Vice ordförande, Kultur- och fritidsnämnden. (S)

Jan Carlsson, Ledamot, Regionmuseets styrelse (S)

Agneta Wandefors Hörström, Ledamot, Regionmuseets styrelse (S)