VA-nätet måste fungera för hela kommunen!

Att skapa fungerande infrastruktur är en utmaning för Kristianstad och längst ner skall Vatten och Avlopp ligga och fungera i 70 år framåt, helst mer. Renoveringen har halkat efter så förra året togs en rapport fram och Tekniska nämnden jobbade sig igenom alla de hemliga dokument som man ignorerat under lång tid tillbaka. Detta gjordes tack vare den socialdemokratiska gruppens motstånd till att bara låta saken bero. Följden blev att vi kom överens om taxan 2020 och vilka mål vi skulle ge förvaltningen att jobba mot, för att hinna byta ut ledningar i tid och inte få fler vattenskandaler.

Det var för oss socialdemokrater viktigt att VA-nätet skall vara något åtråvärt för hela kommunen, inte bara innerstan och Åhus. Därav var vi särskilt nöjda att planen som presenterades inte skulle fördyra anslutningar i våra basorter, där man inte kan förlita sig på marknadskrafter vid byggkalkyler. Läggs kostnaderna på anslutning blir följden att hushållen inte vill ansluta, var vår tes och denna bejakades.

Men nu presenterats något helt annat för 2021 och det skiljer sig helt mot det som en enig nämnd ställde sig bakom. Vid nämndssammanträdet redogörs dessutom att den höjning som föreslås av förvaltningen inte på något sätt skapar kostnadstäckningen man hänvisar till. Inte heller ger höjningen förutsättningar för att nå de mål, i ledningsförnyelse, som framtagits i styrkort. Enligt den Socialdemokratiska gruppen tillämpar Alliansen inget ledarskap och skapar en situation där ekonomistyrning blir omöjlig för nämnden.

Att arbeta vidare utan en trovärdig åtgärdsplan för att förhindra oförutsedda kostnadsökningar, eller rent av utebliven ledningsförnyelse, är inget annat än ett underbetyg till de styrande. Det är rimligt att nämnden kräver att förvaltningen kan hålla sig i de kostnadsramar Fullmäktige fastställt och att nämnden utkräver en plan, för att nå de mål som fastslagits i styrkort. Allt annat är att sticka huvudet i sanden, och detta kan vi Socialdemokrater inte delta i.

En hög anslutningsavgift kan vara det som avgör om en entreprenör, eller familj, väljer att se Degeberga eller Arkelstorp som ett alternativ. Att en nämnd som leds av Centerpartiet helt ignorerar de svårigheter ökade anslutningskostnader skapar för de som vill bygga på landet eller i våra basorter är märkligt. Hela kommunen skall leva, är uppfattningen som vi socialdemokrater bygger vår politik på och vi hoppas att vi kan väcka liv i frågan med detta inlägg.

Vi menar att Tekniska nämnden skall ta styrdokumentet från rapporten 2020–2025 och utöva ekonomistyrning på Förvaltningen utifrån denna tills en VA-plan är på plats.

Att vi behöver öka takten och att priset för att slösa med vårt dyrbara livsmedel är lågt, är vi medvetna om. Men om vi raljera en aning, så frågar vi oss varför skall den som vill bygga i Tollarp betala för poolfyllningar och trädgårdsbevattning i villakvarteren i Åhus och innerstan?

Socialdemokraterna i Tekniska nämnden via Martin Hallingström Skoglund (S) Socialdemokraterna i Tekniska nämnden