Tollarp – Viktigt för framtidens Kristianstad!

Motion lagd i Kristianstads kommunfullmäktige 2020-09-15

Tollarp är, med närmare 4000 invånare, kommunens tredje största ort efter Kristianstad och Åhus. En populär ort att bosätta sig i, inte minst för barnfamiljer. Det finns en väl utbyggd barnomsorg, 0-9 skola, vårdcentral, apotek, affär, bibliotek och ett mycket rikt föreningsliv. Nära naturen med ett vackert Stackedala på gångavstånd där både scouter och orienterare har sina hemvister och med många olika motionsspår.

Tollarp är en av kommunens sex basorter. De är viktiga noder för kommunal service, näringsliv, arbetsmarknad, integration, kultur- och föreningsliv. De är betydelsefulla för att nå kommunens vision ”Vi lyfter tillsammans”:

”En levande landsbygd bygger på kraften från människorna och företagen som finns där, med rimliga förutsättningar för kommunikationer, boende, och annan grundservice. Staden och landsbygden möter varandras behov för att underlätta och ge förutsättningar för den gemensamma tillväxten. Beroendet är ömsesidigt, staden behöver en bärkraftig landsbygd och landsbygden behöver en välmående stad.”

I översiktsplanen för Kristianstads kommun nämns det särskilt om tre viktiga utmaningar. En av dessa tre lyder: Att främja stad och landsbygd i balans. Basorterna, och Tollarp i kraft av en stor befolkning, har en avgörande betydelse för att nå målen om stad och land i balans.

Tollarp spelar som basort en viktig roll i kommunen och har goda förutsättningar att växa i samklang med människor och miljö. Vi behöver därför aktivera en mer strategisk planering för Tollarp. Det finns goda skäl att Tollarp får sin egen översiktsplan på samma sätt som staden och Åhus. Det innebär en mer grundläggande genomlysning av ortens förutsättningar och därmed en mer långsiktig och fördjupad planering av en ort som har ett strategiskt läge i kommunen. Den gällande översiktsplanen från 2013 är i många stycken inaktuell. Nu behövs en förnyad och fördjupad planering för Tollarp. Inte minst behöver verksamhetsområden aktiveras och göras attraktiva och tillgängliga för företagen och detaljplaner för bostäder tas fram.

Det vi vet idag är att många gärna vill bosätta sig i Tollarp men problemet är att det inte finns så många hus till salu på grund av den dåliga tillgången på lägenheter och främst då marklägenheter. Det finns aktörer som gärna bygger men tillgången till byggbar mark är dålig. Takten på planläggning av tomter i Tollarp måste ökas på.  Många är det som gärna säljer sitt hus för att bosätta sig i en lägenhet i Tollarp. ABK måste planera för fler hyresrätter i Tollarp. Alla är inte pigga på att flytta in till Kristianstad eller någon annan stans utan vill bo kvar på orten. Vi menar att det även behövs en planering för bostäder för personer med funktionsnedsättningar.

Genom det ökande intresset från barnfamiljer behövs även en planering för fler förskolor.

Tollarp ligger cirka 50 minuter från Malmö och till Kastrup kan man räkna med cirka 1 timme och 30 minuter. Det tar cirka 15-18 minuter in till Kristianstad. Tollarp har ett mycket bra läge för de som vill bo nära naturen men ändå nära staden. Där finns goda bussförbindelser både mot sydväst och in mot Kristianstad, men kollektivtrafiken behöver bli ännu bättre. Med ett växande Tollarp behöver också ortens centrala delar servas av Skånetrafiken. Vägen från centrum ut till busshållplatsen vid sporthallen och för en trygg skolväg måste göras mer säker för gång- och cykeltrafikanter med en bredare bro över Vramsån.

Vi föreslår därför :

  • Att en översiktsplan tas fram för Tollarp
  • Att arbetet med framtagande av byggbara tomter i Tollarp skyndas på
  • Att se över möjligheterna att bygga boende för unga funktionsnedsatta
  • Att skynda på ABK:s byggande av lägenheter på orten
  • Att en planering för fler platser i förskolor påbörjas
  • Att bron över Vramsån mellan Tollarps centrum och sporthallen/skola/E22:an breddas för en säkrare gång- och cykelväg
  • Att frågan om en förbättrad busstrafik för Tollarps centrum tas upp med Skånetrafiken

.Kristianstad och Tollarp 2020-09-10

Agneta Wandefors-Hörström(S), Ledamot i Kommunstyrelsen och Tollarpsbo

Anders Tell (S), Oppositionsråd