Destination Kristianstad!

”Kristianstad är en mötesplats och en plats för många och stora evenemang. Besöksnäring och turism är väsentliga inslag i vår miljö och tillför stora värden. Många aktörer bidrar till det. Kommunen är involverad på flera sätt; genom en egen organisation för evenemang, genom den orangea staden, Handelsstaden och andra samarbeten. Vi menar att det är dags att utreda förutsättningarna för ett destinationsbolag i kommunen, där samordning och samarbete mellan flera aktörer kan bli effektivare.”

Ja, så här skriver vi socialdemokrater i vårt förslag till planeringsförutsättningar för nästa års kommunala budget. Det förslaget fick vi inget gehör för när Kommunstyrelsen behandlade frågan den 17 juni. Därför blev jag glad när jag läste en artikel i Kristianstadsbladet häromdagen (3/7, Utökat samarbete diskuteras) om att ett utökat samarbete mellan Handelsstaden och Orangea staden nu ska diskuteras. Det ligger helt i linje med vad som bör göras.

Vi menar att vi ändå behöver ta ytterligare steg genom att utreda förutsättningarna för ett destinationsbolag. I artikeln nämns det samarbete som finns i bland annat Kalmar, mellan kommun, näringsliv och föreningar. Det är ett exempel som förtjänar att nämnas. I Kalmar finns ett destinationsbolag, Destination Kalmar AB. Det är ett helägt kommunalt bolag, men med ett partnersamarbete med fler än 80 företag och andra organisationer. Antalet företag som vill bli partners ökar. Destination Kalmar har fyra affärsområden: Evenemang, Idrottsturism, Kalmar Slott och Besöksservice, där Kalmar Turistbyrå och Kalmar Gästhamn ingår. Bolaget arbetar också med övergripande insatser, som marknadsföring, presskontakter, försäljning och ekonomi. Genom partnersamarbeten erbjuds partners ett stort mått av delaktighet i bolagets arbete samtidigt som de bidrar med resurstillskott i särskilda partnerpaket på mellan 25 000 och 250 000 kronor.

Kristianstad har, det vet vi från alla som besöker oss och förlägger evenemang här, ett väldigt gott läge. Nyckelorden för att nå ännu fler är samarbete och en tydligare organisation. Idag ger kommunen stöd till Orangea staden, Handelsstaden och bedriver utöver det en egen rätt omfattande evenemangsverksamhet. Det ger lätt ett splittrat intryck och vi tror att de kommunala insatserna kan användas mer effektivt. Det är dags att ta nästa steg nu! Målet bör vara ett destinationsbolag väl förankrat hos företag och andra som verkar inom event, besöksnäring och med intresse för att vara med och utveckla vår fina kommun.

Anders Tell, Oppositionsråd (S)