Nedskärningar på CSK mitt under pågående pandemi

Vi befinner oss just nu mitt i en pågående pandemi. Den skånska sjukvården har gjort stora insatser för att hejda spridningen och vårdpersonalens insatser har varit viktiga. Men trots att det pågår en pandemi vill den borgerliga regionledningen driva igenom nedskärningar i sjukvården. Vi socialdemokrater är bekymrade över effekterna det […]