Anders Tell: Vad tänker det ansvariga m-kommunalrådet om sitt ansvar?

I förra veckan gavs en information till Kommunstyrelsens arbetsutskott om hur upphandlingen av rutschbana till det nya badhuset gått till, apropå en ganska kraftig reaktion från Malmstens beträffande denna upphandling. Den informationen har också getts i skriftlig form. Det som nu är ytterst anmärkningsvärt är Peter Johanssons yttrande om ”tjuv- och rackarspel” beträffande upphandlingen. Han ställde inga kritiska frågor om det när informationen gavs. Nu är Peter Johansson Kommunstyrelsens ordförande. Han sågar rakt av den beskrivning av upphandlingsprocessen som getts. Det här är allvarligt. Frågan är vad han som Kommunstyrelsens ordförande tänker göra åt detta.

Det är mycket anmärkningsvärt av Kommunstyrelsens ordförande att så i grunden ifrågasätta de av våra anställda som arbetar med det här och den beskrivning de gett. Hur ska de kunna arbeta vidare med ett så stort misstroende från Kommunstyrelsens ordförande? När Kommunstyrelsens ordförande uttalar sig gör han det rimligen för det samlade styret, men är det verkligen det samlade styrets uppfattning som Peter Johansson nu gör sig till tolk för?

Om nu Peter Johansson har så starka misstankar och betänkligheter mot det här borde han rimligen vidta andra åtgärder, är det ”tjuv- och rackarspel” det handlar om är ju det allvarliga ting.

Anders Tell, Oppositionsråd (S)