ABK – en spjutspets för framtidens bostäder!

Kristianstadsbyggen, ABK, kan  inte beskrivas som något annat än en framgångssaga. Sedan 1950, det är således 70- årsjubileum i år, har ABK målmedvetet bidragit med att bygga nytt och bygga bort usla boendemiljöer. ABK har därmed blivit det ledande bostadsföretaget i Kristianstad och har kommit att dominera hyresmarknaden. Nu har […]

Anders Tell: Vad tänker det ansvariga m-kommunalrådet om sitt ansvar?

I förra veckan gavs en information till Kommunstyrelsens arbetsutskott om hur upphandlingen av rutschbana till det nya badhuset gått till, apropå en ganska kraftig reaktion från Malmstens beträffande denna upphandling. Den informationen har också getts i skriftlig form. Det som nu är ytterst anmärkningsvärt är Peter Johanssons yttrande om ”tjuv- […]