Vi vill se klart även efter pandemin!

Luften i Indiens huvudstad New Dehli är klar, i Paris tågar djur på avenyerna och i Venedig är kanalerna rena. Utsläppen från fossila bränslen, från flygplan och bilar samt smutsig industri har på grund av coronakrisen lett till förbättringar i vår miljö. Dödligheten av luftföroreningar har minskat.

Låt oss behålla detta tillstånd på vår planet efter coronavirusets härjningar. Idag på Europadagen, då vi firar freden och sammanhållningen i Europa, vill vi lyfta några ”efter coronafrågor”:

1. På vår kontinent och med EU i spetsen måste vi nu bygga upp våra länder igen, bekämpa arbetslöshet och företagsnedläggningar med gröna investeringar, klimatsmarta jobb och företag, socialt hållbara verksamheter samt en välfärd för alla med fokus på skola, sjukvård och äldreomsorg.

2. Pandemier av Covid 19s slag måste förebyggas och bekämpas. ECDS, det europeiska centret för prevention och kontroll av sjukdomar, med säte i Stockholm, ska stärka EU-länderna mot hälsohot som verka över landsgränserna. ECDS måste få en starkare roll i EU för att bekämpa kommande hälsohot av olika slag. Den nationalism som präglar bekämpningen av coronaviruset nu, känns för framtiden inte optimal.

3. Europas länder och EU arbetar aktivt för att nå de av FN 2015 17 beslutade globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030. Några delmål under mål 3 – God hälsa och välbefinnande behandlar just bekämpning av smittsamma sjukdomar. ECDS och Världshälsoorganisationen WHO har en viktig uppgift i att förebygga och bekämpa pandemier av olika slag.

4. I Europa måste vi hålla samman och undvika risken för splittring och nationalism, som lätt blir följden av en global kris. Klimatarbetet, demokratin, handeln, migrationen och säkerheten måste bli en gemensam angelägenhet för EU-länderna. Vi får t ex inte delta i det ordkrig som nu sker mellan USA och Kina om pandemins grund och EU-länderna måste komma överens om ett krispaket som innehåller stora satsningar på klimatomställning.

Europadagen firas sedan 1950 för ett Europa i fred efter andra världskriget och har lett fram till dagens EU med sina 27 stater. Dagens pandemi är ett krig mot en osynlig fiende som vi nu bekämpar och med gemensamma krafter kommer att vinna. Europa på den tiden var en kol och stålunion. Det nya Europa efter coronan ska bli ett klimatneutralt, socialt hållbart och ett Europa byggt på öppenhet, samarbete och solidaritet.

Jan Lindelöf,  ordf i S-föreningen (S)amverkan

Ulrika Tollgren, ordf Oppmanna-Vånga och Österslöv s-förening

Fredrik Winberg, ordf s-föreningen Politico i Kristianstad

Helen Persson, ordf Vä-Skepparslövs s-förening