S-kvinnor: Ett starkare samhälle är möjligt!

Som en konsekvens av pandemin ställer arbetarrörelsen om 1 maj i år.  Även vår viktigaste dag för kraftsamling, åsiktsyttring och politisk påverkan digitaliseras och vår kamp med den. Detta debattinlägg är ett plakat, ett slagord, ett tal från talarstolen i Tivoliparken av oss S-kvinnor Kristianstad-Åhus. För oss handlar kampen till stor del om arbetslivet och dess villkor. Att ha en arbetsmiljö som gör det möjligt att orka hela livet, både under arbetstid och efter. Det handlar om att få rätt förutsättningar att vara likställda samhällsmedborgare vid god hälsa. Det är en fråga om demokrati och vilket samhälle vi vill bygga vidare på. Vi kan bara uppnå jämlikhet med jämställdhet och först med kvinnors lika villkor i livets alla olika forum kommer vi i realiteten nå ett starkare samhälle.

Få tider är så präglade av en enda företeelse som den vi befinner oss mitt i just nu. På balkonger världen över spelas det musik och klappas det händer. De klappar för vårdpersonalens ovärderliga insatser. Vårdpersonalen räddar världen. Vi kan beundra, vi kan vara tacksamma och vi kan klappa händerna från våra balkonger. Låt oss göra det, men låt oss samtidigt påminna oss av vikten av deras arbete. Redan innan Covid-19 tog sitt grepp över människorna var vården och omsorgen i Sverige hårt pressad. Det är inte svårt att förstå att arbetsmiljön för olika yrkesgrupper inom vården till och med påverkar återväxten inom yrket. Vi i S-kvinnor Kristianstad- Åhus har följt vårddebatten som rör välfärdens kvinnor och deras kamp för god arbetsmiljö under denna krissituation. De flesta av vårdens yrkesgrupper är kvinnodominerade och det är alltså kvinnor generellt just nu som står i skottgluggen och riskerar att smittas under arbetstid. Patientperspektivet är som sig bör högsta prioritet men det är hög tid att vård- och omsorgspersonalens arbetsmiljö hamnar där på delad första plats på den priolistan och att vi står upp för välfärdens kvinnor. Om Covid-19 visat oss något viktigt så är värdet av säker, frisk och tillräcklig personalstyrka inom de erkänt samhällsviktiga funktionerna vård och omsorg. De anställda i välfärden kan vi inte ta för givet och det är av yttersta vikt att vi står upp för personalen inom vård och omsorg att de har en trygg arbetsmiljö att gå till och att vi tryggar framtiden för välfärdens kvinnor. Vi har inte råd att snåla med arbetsmiljön, välfärdens kvinnor eller jämställdheten av denna fråga. Ett starkare samhälle är möjligt – facklig feminism behövs!

Styrelsen för S-kvinnor i Kristianstad-Åhus