Visst kan vi klara en bred politisk samverkan!

”S och vi har olika syn på detta, de vill spendera så mycket som möjligt och beter sig som att det är löningsfredag”

Ja, det är Pierre Månssons svar till oss socialdemokrater (Kristianstadsbladet, 2020-04-15) när vi föreslår en bred politisk samling kring kanske något av det svåraste vi ställts inför. Konsekvenserna av den epidemi vi lever med kan vi inte på något sätt överblicka. Det är tufft och ställer oss alla på svåra prov. Som förtroendevalda har vi politiker ett särskilt ansvar.

Att Pierre Månsson i det läget ger sig in i en polemik med oss och med de orden är enbart oförskämt. Bättre kan du som en av ledarna för regeringskoalitionen i vår kommun! Vårt mål är inte polemik, vår utgångspunkt är att vi just nu ska ta det gemensamma ansvar som kommuninvånarna med all rätt förväntar sig av oss.

Det är alldeles sant det som sägs av Månsson, att frågorna som rör coronaepidemin regelmässigt tas upp i Kommunstyrelsens arbetsutskott. Vi får täta och regelbundna rapporter av kommundirektören och den samordningsstab hon leder. Det görs ett mycket gott arbete av många hårt arbetande människor i hela den kommunala förvaltningen! Tack för det!

Men, för det finns ett men, inte vid något tillfälle har den styrande Alliansen som är ett minoritetsstyre, tagit något initiativ till en fördjupad strategisk diskussion om vad som ska prioriteras och hur vi ska ta oss an den här mycket svåra uppgiften. Det vi socialdemokrater nu föreslår är något Alliansstyret borde ha gjort. Vi hoppades kunna skjuta på i den riktningen. Vårt förslag bygger på fem områden som är helt avgörande att vi klarar på ett bra sätt. Det handlar om :
• Vård och omsorg
• Barn och unga
• Arbetsmarknadsåtgärder
• Näringslivet i kommunen
• Civilsamhälle och föreningsliv

Kan vi hålla ihop dessa områden på ett hyggligt sätt, genom att använda både befintliga resurser och det krisstöd som nu regeringen föreslår till kommunerna, så ger vi oss bättre förutsättningar att både klara det akuta och även klara av att tänka på framtiden.

Pierre Månssons svar säger mig att Alliansstyret inte är intresserad av det. Jag tror det är ett misstag av dem. För vår del återstår i så fall att i motioner och initiativärenden lägga konkreta förslag den närmaste tiden. Förslag som kanske rent av blivit ännu bättre och mer effektiva med en gemensam bred samverkan som grund.

Anders Tell
Oppositionsråd (S)