Minnesord: Knut Welander

En omtyckt och uppskattad vän har lämnat oss.
Knut Welander har varit en välkänd socialdemokratisk profil under många år i Kristianstads kommun. Det fanns aldrig någon tvekan om att han stod på deras sida, de som behövde det starka samhället bäst. Det sociala engagemanget gick inte att ta miste på.Knut föddes 1930 strax utanför Vä. Han blev tidigt politiskt intresserad och blev redan i 13- 14- årsåldern kassör i den lokala SSU- klubben. Sinnet för det ekonomiska följde honom under hela hans verksamma liv. Yrkesmässigt som kamrer på HSB i Kristianstad och i Arbetarekommunen skötte han noggrant och omdömesgillt kassörsuppdraget under många år. Vi är många som minns hans noggrannhet med pengar. Slarv och slöseri var det värsta han visste.

Knut ägnade sin ungdom och hela sitt vuxna liv åt politisk verksamhet. Dels i Arbetarekommunens styrelse och i sin socialdemokratiska förening. Dels, och det många känner honom främst ifrån, de mångåriga kommunala uppdragen. Han valdes in i Kristianstads dåvarande stadsfullmäktige 1963. Staden blev kommun och han var ledamot av Kommunfullmäktige 1971- 1998. Under 80- talet var han ledamot av Kommunstyrelsen och dess arbetsutskott.

Knuts politiska gärning minns vi särskilt genom hans insatser på det sociala området och inom äldreomsorgen. Han var Socialnämndens ordförande 1988-1991. Under 90- talet ägnade han mycket av sin tid till att leda moderniseringen av våra äldreboenden. Under åren 1995- 1998 var han Omsorgsnämndens ordförande. Under de åren var han även ordförande i det Kommunala Pensionärsrådet. Ädelreformen 1991 innebar en väldig utveckling av äldreboendet. Alla ålderdomshemmen byggdes om och till så att var och en som bor där fick en egen mindre lägenhet och möjligheten till ett mer självständigt liv. Sjukhemmens och långvårdens tid med flerbäddsrum var förbi. Knut var tillsammans med andra aktiva politiker drivande i det här förändringsarbetet. Östermalms Parks utveckling till äldreboende för demenssjuka, korttidsboende och rehabilitering är ett exempel på vad som skedde under 90- talet.

En fråga som låg Knut varmt om hjärtat var att kunna ge svårt sjuka personer vid vård i livets slut, möjligheten till vård i hemmet. Kvalificerad vård i hemmet (KVH) blev en mycket uppskattad verksamhet, som utvecklades i ett nära samarbete med dåvarande landstingets sjukvård.

Efter pensionering och tiden i kommunpolitiken fortsatte Knuts engagemang i PRO och han representerade också PRO i Kommunala Pensionärsrådet. Hans goda kunskaper i äldrefrågor och hans långa politiska erfarenhet kom väl till pass som aktiv i PRO.

Vi är många som minns Knut med värme för hans engagemang och det han stod för.
Ett stort och varmt tack, Knut, för den tid du ägnade åt att skapa hyggliga levnadsvillkor för alla äldre som slitit ett liv och gott behövde lite vila och ro på äldre dagar!

Ewa Pihl Krabbe, ordförande, socialdemokraterna i Kristianstad
Anders Tell, gruppledare för socialdemokraterna i Kristianstad