I kris är den skattefinansierade välfärden viktigare än någonsin!

Coronavirusets spridning är först och främst en fara för människors liv och hälsa, men det har också lett till ett mycket allvarligt läge i ekonomin, både globalt och här hemma i Sverige. Coronakrisen drabbar nu hela samhället i en snabb takt, och slår hårt mot individer, företag och offentlig verksamhet. Personalen inom vård, skola och omsorg är viktigare än någonsin. Sjukvårdspersonalen gör dagligen heroiska insatser i kampen mot viruset. Lärare ställer om snabbt för att kunna undervisa på distans. Medarbetare inom omsorgen tar hand om våra äldre när vi inte kan hälsa på dom.
Vården, skolan och omsorgen är kärnan i det starka samhället. I kris är vår gemensamt finansierade välfärd mer betydelsefull än någonsin. För att värna vård, skola och omsorg går nu regeringen och dess samarbetspartier fram med 22 miljarder till landets kommuner och regioner. För Kristianstads kommun innebär detta sammanlagt ytterligare 130 miljoner kronor under 2020. Det är en stor satsning, både för att hantera den ekonomiska nedgången och samtidigt värna alla våra välfärdsarbetare och det viktiga arbete de står för.

Dessutom har regeringen meddelat att 12,5 miljarder permanentas för åren efter. Det är viktigt för att säkerställa kvaliteten i välfärdsverksamheterna, undvika nedskärningar och för att kunna anställa personal. Det ger långsiktiga förutsättningar för kommuner och regioner att klara sin verksamhet i en påfrestande tid.

I vår kommun behöver vi nu kraftsamla kring några områden. Vården och omsorgen måste säkras just nu för att motverka smittspridning och skydda våra äldre inom omsorgen. Vi måste säkerställa en trygg arbetsmiljö för alla de som arbetar inom vård och omsorg.

Barns och ungas vardag, med skola, fritid och feriearbeten kan nu inte genomföras på samma självklara sätt som alla andra år. Det kommer att krävas både kreativitet och resurser för att så långt som möjligt erbjuda en innehållsrik vardag.

Den ekonomiska utvecklingen med kraftigt ökade varsel och en förväntad högre arbetslöshet innebär att vi behöver öka kommunens insatser med arbetsmarknadsåtgärder. Vi har en bra organisation för det i kommunen, nu behöver den vässas ytterligare. I kommunen ska vi bidra så gott vi kan för att människor inte ska bli beroende av försörjningsstöd.

De senaste årens ekonomiska politik har handlat om att rusta svensk ekonomi och bygga upp motståndskraft mot kriser. Tack vare goda offentliga finanser kan vi möta den ekonomiska nedgången med mer resurser till vård, skola och omsorg. Det är avgörande att vår gemensamma välfärd nu har de resurser som krävs. Sverige har en påfrestande tid framför sig. Den ska vi ta oss igenom gemensamt, som ett samhälle.

Annelie Karlsson, riksdagsledamot (S)
Anders Tell, oppositionsråd (S)