Var ska barnen sova när föräldrarna arbetar i natt?

När BUNs ordf Daniél Tejera (L) säger sig kämpa stenhårt mot besparingsförslagen, vilka kämpar han då emot? Det styre som han själv är en del av? Partikamraterna i riksdagen? Barn- och utbildningsförvaltningen? Eller försöker han få folk att tro att besparingarna är en naturlag? Politik är både att vilja och att ta ansvar, skriver vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden Ulrika Tollgren (S)Det borgerliga alliansstyret beslutade att ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att spara tre procent alltså 65,5 miljoner kronor. Förslaget innehåller allt mellan stängt “nattis” och lägre personaltäthet till 1 000 kronor i måltidsavgifter för gymnasieelever. BUNs ordf Daniél Tejera (L) är som företrädare för alliansstyret, ytterst ansvarig, både över budgetprocessen och dess innehåll.

Våra medarbetare gör underverk varje dag. Förskolepedagogerna som ser till att verksamheten funkar i ur och i kräksjuketider. Läraren som möter den krisande tonåringen. Det är medarbetarna som är vår viktigaste resurs. Att då presentera detta “hela havet stormar”- förslag är minst sagt ett slag i ansiktet.

Att organisationsförändringar innebär ökad sjukfrånvaro är vetenskapligt belagt. Ökad sjukfrånvaro sliter mer på dem som är kvar och försämrar möjligheten att bedriva framgångsrik undervisning. Politiken har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön. De organisationsförändringar som föreslås ska därför både vara seriösa och väl genomtänkta.

En nedläggning av nattis skulle innebära en katastrof för många. Att byta till enbart dagtjänstgöring är för många omöjligt. Sjukvårdspersonal eller poliser är bara några exempel på yrkeskategorier som vårt samhälle är beroende av alla tider på dygnet. I BUFs konsekvensbeskrivning står det: “Främst riskerar det att beröra ensamstående vårdnadshavare, som därmed riskerar att även mista möjlighet till försörjning. Antal familjeförsörjare där båda har obekväm arbetstid ökar och drabbas vid avveckling. Risk för minskade skatteintäkter.” Den beräknade besparingen är 5,5 miljoner, men jag är övertygad om att detta förslag egentligen är en väldigt “dyr” besparing ur ett samhällsperspektiv.

Alliansstyret önskar mer statligt stöd samtidigt som de företräder skattesänkarpartier på nationell nivå. Politik är både att vilja och att ta ansvar. Både för den välfärd som medborgarna är beroende av och för den arbetsmiljö som våra medarbetare verkar i. Därför är både förslagets innehåll och sättet att hantera det illa valt. Vi inser också att det ekonomiska läget kräver åtgärder och deltar givetvis i seriösa diskussionen om åtgärder ifall vi blir inbjudna.

Vi socialdemokrater tog initiativet till att starta “nattis” på Lekholmen 1989 för att behovet var större än att det kunde lösas av dagbarnvårdare men också för att det krävs en fungerande barnomsorg på obekväma arbetstider i ett jämställt samhälle. Men framförallt för att barnen ska ha rätt till en fungerande och trygg omsorg när föräldern eller föräldrarna arbetar. Rör inte nattis!

Ulrika Tollgren (S), vice ordförande barn- och utbildningsnämnden