PRESSMEDDELANDE!

DET ÄR FEL ATT STÄLLA IN KOMMUNFULLMÄKTIGE I APRIL!

I kommunen är vi nu i en mycket speciell situation. Just nu måste vi förbereda oss för att också kommunens beslutsfattande ska fungera på ett bra sätt i den situation som nu är. Den praxis vi har är naturligtvis att hålla sammanträden för våra nämnder där vi sitter tillsammans runt ett bord. Nu behöver vi se på andra möjligheter. Enligt kommunallagen finns möjligheten till att ledamöter deltar på distans. Det ska ske i realtid och med ljud och bild. Det finns enkla tekniska lösningar för att klara det. För att det ska bli möjligt krävs dock att ett sådant beslut fattas av Kommunfullmäktige.

– Det politiska styret har nu ett mycket stort ansvar för att ge den här möjligheten. Imorgon ska Omsorgsnämnden hålla ett ordinarie sammanträde. Även om det formellt är möjligt att genomföra sammanträdet kommer det att vara en hög frånvaro på grund av sjukdom. Med tanke på de viktiga beslut som ska fattas är det inte rimligt att genomföra sammanträdet, säger oppositionsråd Anders Tell (S).

– Det är flera viktiga ärenden som ska behandlas, säger Kristina Lindbåge, vice ordförande i Omsorgsnämnden (S), jag tänker framförallt på de två ärenden som handlar om tilldelningsbeslut om vem som driva Axeltorp och Lindåsa. Är vi för många frånvarande på grund av sjukdom eller att man tillhör en riskgrupp så ska inte så viktiga beslut fattas just då. Jag är mycket kritisk mot den här ordningen! Vi kan flytta fram sammanträdet så att det kan genomföras på ett sätt som ger alla ledamöter möjligheter att delta.

– Med tanke på den kris som nu råder i Omsorgsnämndens ledning så är det särskilt viktigt att beslut fattas där hela nämnden kan medverka. Kommunstyrelsens ordförande, Peter Johansson (M) har ett mycket stort ansvar för det. Han har både ett ansvar för det politiska ledarskapet och han är dessutom i sin roll även förvaltningschefernas chef. Nu måste han vara mycket noga med att saker och ting sköts på ett så att det stärker förtroendet för Omsorgsnämnden

– Socialdemokraternas uppfattning är att ett Kommunfullmäktigesammanträde måste genomföras som planerat i april. Det är bara Kommunfullmäktige som kan säkra så att nämnderna nu kan genomföra sina sammanträden. Det finns också ett par andra skäl för att hålla ett fullmäktigesammanträde i april, kommunens årsredovisning ska till exempel enligt kommunallagen behandlas senast den 15 april.

För ytterligare frågor, kontakta gärna undertecknade.

Anders Tell, Oppositionsråd (S)
Tel. 0733- 13 64 44
Kristina Lindbåge, Vice ordförande i Omsorgsnämnden (S)
Tel. 0768- 44 69 99