Nyliberalismen är död!

Den nyliberala praktiken är död – stendöd!

Den har misslyckats i grunden med att stärka välfärd och välstånd för oss medborgare. Tvärtom, den har urholkat välfärden och försämrat välståndet i Sverige. Den är kort sagt en bluff som berikat de redan rika och urgröpt tryggheten för de som behöver den bäst.

Sjukvård och äldreomsorg har sålts ut. Skolkoncerner frodas med hundratals miljoner i vinst varje år, som kommer från våra skattemedel. Pengar som rätteligen ska komma eleverna till del i undervisningen. Inget av detta har bidragit till någon generell höjning av kvaliteten i vår välfärd. Det som skett i skolan är att skillnaderna i resultat har ökat mellan eleverna. Friskolorna sätter glädjebetyg och ägarna skrattar hela vägen till banken. Sjukvårdens fria etablering gör att samhället tappat greppet om en ändlig resurs, det finns inte hur många läkare och sjuksköterskor som helst, och de som har råd går före i sjukvårdsköerna. Storbolagen i äldreomsorgen levererar usel kvalitet, så usel så att en moderatledd kommun, Lomma, tar tillbaka äldreboenden i kommunal regi. Och i Kristianstad tas driften bort från ett litet äldreboende i privat regi, inga vinstbegär där utan ett äkta engagemang, och ges till ett storbolag med dåligt rykte. Logik? Nej, knappast, men sådan är nu denna tingens ordning där marknadens behov går före människors. Med privatiseringen av apoteken upphörde det samlade ansvaret för läkemedelsförsörjningen. Marknaden skulle lösa det! Men så blev det inte och vem hade väl trott det?

Ja, Röda Rosen är rent ut sagt förbannad!

Det måste bli en ändring och en bättre ordning på det vi har gemensamt! I den rådande och mycket allvarliga coronakrisen gapar nu även moderatledaren Kristersson efter rejält statligt stöd, både till näringslivet och sjukvården. Det samtidigt som hans parti har jobbat hårt på att underminera samhällets förmåga att ta spjärn när samhälle och människor tar stryk av kriser som drabbar oss alla. Rosen finner inte ord för detta hyckleri!

Nu ger vår regering, med statsminister Stefan Löfven i spetsen, allt vad det starka samhället förmår och det vi som socialdemokrater vill stå för. Det starka samhälle som är till för oss medborgare för att vi ska klara oss igenom den här krisen på ett hyggligt sätt. Hur det påverkar oss i slutänden vet ingen ännu, men att vi behöver det starka samhället begriper allt fler av oss. Nu behöver vi verkligen den samlade kraft vi alla kan vara en del av. Starka statsfinanser är en grundbult i det. Har moderater och andra på högerkanten förstått det nu? Har de bolag vars ägare vill ha aktieutdelningar samtidigt med omfattande statligt stöd förstått det? Dessvärre tveksamt, det snöda penningintresset är större än det gemensamma ansvaret att ta oss ur en svår kris. Från de högernationalistiska hörs inte ett knäpp. De har tomt i sin verktygslåda och begriper inte något av det som händer. De förstår sig kort sagt inte på den kraftsamling av solidaritet vi nu står inför. Lite flygbladsutdelning i Turkiet kanske var hippt, men när det allvar och på riktigt är de blanka.

Det är dags för en ny tid av solidaritet, medmänsklighet och omtanke nu. Det som sedan hundra år varit socialdemokratins paradgren. Nu kör vi!

En dag i slutet av mars 2020

Röda Rosen