Nu tar vi ett gemensamt ansvar!

I Kristianstads kommun befinner vi oss, precis som de flesta andra, i en svår situation. Coronasmittans spridning påverkar oss alla på olika sätt. Verksamheter drar ner aktiviteter till ett minimum. Vi träffar varandra i mindre utsträckning och undviker platser med många människor. Vi gör det därför att vi fått råden från våra främsta experter att göra så. Vi är som ansvarstagande medborgare väl medvetna om att vi alla har ett gemensamt ansvar för att motverka spridningen av coronaviruset, Covid-19. Nu handlar det om att skydda våra äldre och andra av våra medmänniskor som löper en ökad risk att bli svårt sjuka av smittan. I vår kommun vägleds vi av Folkhälsomyndighetens rekommendationer och Regeringens ställningstaganden, för att på bästa sätt hantera den här mycket svåra situationen.

De långsiktiga konsekvenserna av vad den här virussjukdomen för med sig är omöjliga att överblicka. Det vi nu ändå kan konstatera är att smittspridningen i sig och åtgärderna för att hejda smittspridningen får långtgående samhällsekonomiska konsekvenser. Antalet varsel och permitteringar inom industrin och övrigt näringsliv ökar nu snabbt. Den ekonomiska aktiviteten går ner till ett minimum. Vårt näringsliv är djupt beroende av hur också de länder vi handlar med hanterar den här situationen.

Regeringen har redan aviserat och infört en rad stödåtgärder för att dämpa fallet i ekonomin. De är till för att både skydda våra företag och de anställda i företagen. I Kristianstads kommun har det fattats beslut om ett antal stödåtgärder till det lokala näringslivet. Det är bra! Vi behöver tillsammans, de som styr och vi som är i opposition, noggrant se över möjligheterna till ytterligare åtgärder. Samtidigt vill vi uppmana fastighetsägare som hyr ut kommersiella lokaler att se över hur de kan underlätta för sina hyresgäster att ta sig igenom den svåra period som väntar. Här har även ABK en viktig roll. Från socialdemokraternas sida ser vi att det är av största vikt att vi nu agerar gemensamt; kommun, näringsliv och många ideella krafter.

Kommunens egna verksamheter kommer att påverkas negativt av den pågående krisen. Det handlar främst om omsorg och utbildning, men även till exempel andra verksamheter riktad till unga.

Vi föreslår att:

  • Kommunen i första hand reserverar 20 miljoner kronor av det extra statsbidrag som Riksdagen förväntas fatta beslut om i april, till extraordinära åtgärder i verksamheterna. Den summan kommer inte att räcka till, men kan vara en bra grundplåt i det arbete kommunen har framför sig.
  • Alla planerade besparingar inom omsorg och utbildning stoppas. Nu måste all kraft läggas på att ta oss an den situation vi befinner oss i nu.

Vars och ens ansvar och de gemensamma ansträngningarna för att skydda de mest utsatta, precis det som statsminister Stefan Löfven så starkt ger uttryck för, är det vi nu har framför oss.

Ewa Pihl Krabbe, Ordförande, socialdemokraterna i Kristianstad

Anders Tell, Oppositionsråd (S)