Replik till Gilbert Tribo

Alliansstyret bör ta de återkommande larmen om överbeläggningar och en tuff arbetsmiljö på allvar. Att lyssna på patienter och personal borde vara en självklarhet för en sjukvårdspolitiker. Men när Gilbert Tribo (L) svarar på deras och vår kritik mot nedskärningarna på CSK är det som att han lever i en egen värld.

Hur kan han annars på allvar påstå att antalet anställda i vården inte påverkar tillgängligheten för patienterna eller personalens arbetsmiljö? Vår uppfattning blir då att man inte vill se verkligheten. Det är snarare tack vare alla våra vårdanställda som den goda kvaliteten på CSK kan upprätthållas. Vi politiker måste lyssna på dem och vara beredda att göra vårt yttersta för att de ska få bättre förutsättningar än vad de har idag. Det är inte konstigt att man misslyckas med att prioritera CSK när de styrs av sådana föreställningar.

Gilbert Tribo skriver att en skattehöjning var nödvändig för att vända en negativ utveckling och för att fylla de stora hålen som det förra rödgröna styret lämnat efter sig. Men det var han själv som, tillsammans med bland annat Sverigedemokraterna, stoppade de nödvändiga ekonomiska förstärkningarna. Vi socialdemokrater drev tillsammans med personalens fackliga företrädare att en skattehöjning var nödvändig för vårdens bästa. Men Gilbert Tribo och hans allianskollegor sade i valrörelsen att någon sådan inte var nödvändig. När de sedan tog över makten var en av de första åtgärderna att höja skatten. Så lite självinsikt vore bra för debattklimatet och patienternas bästa. Desinformation leder inte till en bättre sjukvård.

Det är så klart viktigt att bygga ut och förstärka vårdcentralerna. Vi föreslog högre anslag till vårdcentralerna när hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade om sin budget. Alliansen röstade dock ner detta. Samtidigt är det viktigt att våra sjukhus har resurser och kraft att ta emot patienter när de kommer till våra akutmottagningar. Då måste det finnas personal och tillräckligt många vårdplatser. Både vårdcentralerna och sjukhusen måste idag ta hand om fler äldre och multisjuka, det kräver både tid och resurser. Det arbetet skulle inte bli enklare med färre anställda. Det finns inget motsatsförhållande mellan att satsa på vårdcentralerna och samtidigt värna om våra sjukhus.

Vi socialdemokrater är oroliga för att den borgerliga alliansen påtvingar våra sjukhus stora nedskärningar. Var det inte så förra gången alliansen styrde Region Skåne.

Gilbert Tribo ger sken av att vi socialdemokrater har hittat på att Skånes universitetssjukhus (SUS) måste spara 360 miljoner kronor på personalkostnaderna i år. Men det påståendet stämmer inte vilket framgår av alliansens budget för sjukhuset, en budget antagen av SUS sjukhusstyrelse som leds av alliansen.

CSK har i år ett besparingskrav på cirka 100 miljoner kronor. Sjukhusstyrelsen har redan planer på hur en del av nedskärningarna ska gå till och fler åtgärder är på väg att arbetas fram. Vi socialdemokrater har protesterat mot en del av dessa och krävt att CSK istället ska få mer pengar av regionstyrelsen, men vi har inte fått gehör.

Vi socialdemokrater kommer göra vad vi kan för att CSK ska få så bra förutsättningar som möjligt. Skåne och Kristianstad förtjänar inget mindre.

Marianne Eriksson (S)
Andre vice ordförande i sjukhusstyrelse Kristianstad

Daniel Petersen(S)
Ledamot i sjukhusstyrelse Kristianstad

Birgitta Larsson Lindelöf(S)
Ersättare i sjukhusstyrelse Kristianstad

Hans Forsberg(S)
Ersättare i sjukhusstyrelse Kristianstad