Nu kan vi satsa på de unga!

Den S-ledda regeringen avser att under mandatperioden öka de generella statsbidragen med 20 miljarder kronor. För Kristianstads kommuns del innebär det cirka 120 miljoner kronor. Det är kronor som gör skillnad och behövs för att klara välfärdens utmaningar. Vi har många barn i förskolor och skolor. Ett ökat antal av oss är äldre med ett ökat behov av vård och omsorg som följd.

Regeringen har nu tagit ställning för att tillföra ytterligare 5 miljarder kronor till kommuner och landsting redan i år. Pengar som annars var planerade nästa år. Det motsvarar 29 miljoner kronor för vår kommun, som vi kan använda redan i år. Det är bra och det tillskottet behövs i våra verksamheter! Vårt förslag är nu att tillskottet i huvudsak går till att minska besparingskraven som Alliansstyret beslutade om på förskolan och de olika skolformerna samt till äldreomsorg med fokus på hälsosamt åldrande.

Den samlade oppositionen i Riksdagen har kommit överens om att tillföra ytterligare 2,5 miljarder kronor till kommuner och regioner – i år. Det förslaget säger ingenting om nästa år och den här summan, som innebär 14 miljoner kronor för Kristianstads del, måste vi se som en engångssumma. Det är inget vi kan anställa välfärdsarbetare långsiktigt för. En förlängning nästa år innebär att M, KD, SD och V måste samarbeta även om nästa års budget.

Statsminister Stefan Löfvén har redan sagt att regeringens mål i budgeten för nästa år är en ytterligare höjning av statsbidraget med 5 miljarder kronor. Om regeringen och samarbetspartierna i januariöverenskommelsen, C och L, kommer överens om det så är det betydligt stabilare och mer långsiktigt än beslut om engångspengar i år. Medan Ulf Kristersson starkt betonat vikten av att använda de här resurserna omedelbart, har för övrigt hans moderata kollega här i Kristianstad, Peter Johansson, sagt att pengarna inte ska användas alls i år. Det är ett häpnadsväckande motstridigt budskap moderaterna levererar!

Vårt förslag innehåller ytterligare en del. Handslaget för trygghet, som flertalet partier står bakom, innehåller en rad åtgärder av både omedelbar och långsiktig karaktär. Det är bra förslag, men för att de ska bli verkstad räcker det inte med fina ord. Vi socialdemokrater föreslår därför att vi reserverar 24 miljoner kronor av de extra statsbidragen till en 3-årig satsning på barn och unga, alltså 8 miljoner om året i 3 år.

Vi vet att insatser riktade till barn och unga gör nytta. Vi vill ha stöd till föreningar, mer feriearbeten och fler lov- och ferieaktiviteter. Vi vill ha mer insatser riktade även till föräldrar som kan behöva stöd i föräldrarollen. Vi vill se fortsatta satsningar på arbetsmarknadsåtgärder, att se sina föräldrar gå till arbetet ger framtidstro till de unga. Vi vill ha mer riktad information om det skadliga med droger och alkohol. Inom ramen för det här programmet ryms också åtgärder av trygghetsskapande karaktär, som till exempel kameror på platser som upplevs som otrygga. En planering för det här kan påbörjas nu. 3-årsprogrammet ska samordnas av det lokala Brottsförebyggande rådet där en rad aktörer finns, som bland annat polisen, och följas av forskare. Ett mål för det här programmet ska vara att Gamlegården och Charlottesborg ska kunna strykas från polisens lista över utsatta områden. Det är dags att sätta igång – Nu! Det kommer att ge resultat.

Anders Tell                        
Oppositionsråd (S)

Katarina Honoré
Kommunstyrelsens arbetsutskott (S)