Trycket på sjukhuspersonalen har redan hårdnat!

Centralsjukhuset i Kristianstad håller en mycket hög medicinsk nivå. Sjukhuset har skickliga medarbetare som ger patienterna en förträfflig sjukvård. CSK har bäst tillgänglighet av sjukhusen i Skåne. Kristianstadsborna kan vara stolta över sitt sjukhus. Men detta prioriteras inte av det borgerliga styret. Istället har vårt sjukhus stora nerdragningar att vänta med budget 2020.

Trots skattehöjningen 2019 i Region Skåne riskerar CSK behöva spara 100 miljoner kronor i år och det ser inte bättre ut de kommande åren.

Redan nu får vi rapporter från våra medarbetare att antalet överbeläggningar ökar och att trycket på golvet har hårdnat. Istället för nedskärningar bör vi göra insatser så att sjukhuspersonalen inte ska behöva slitas ut. Vi socialdemokrater känner oro för att nedskärningarna kommer att leda till färre medarbetare, sämre arbetsmiljö och längre väntetider för patienterna. Samtidigt vet vi att befolkningen ökar och att allt fler blir äldre samt att sjukvården idag kan göra mer än tidigare för att rädda liv.

Det är inte bara sjukhuset i Kristianstad som riskerar att drabbas. Skånes universitetssjukhus ska spara 590 miljoner kronor i år och av dem ska 360 miljoner tas från personalbudgeten. Flera andra sjukhus i Skåne har antagit eller håller på att anta planer för stora nedskärningar.

Vi ser ett mönster där borgerliga politiker gärna skär ner på sjukhusens kärnverksamhet för att kunna finansiera dyra privata lösningar. Detta är en trend som riskerar att gå igen även i Kristianstad.

Vi socialdemokrater är bekymrade över utvecklingen vi ser idag, med ständiga överbeläggningar som leder till sämre arbetsmiljö och som riskerar patientsäkerheten. En vård som inte mäktar med sitt uppdrag. Med en stramare budget 2020 pressar man en redan ansträngd verksamhet. Vi ser en risk för att många av våra mest erfarna medarbetare kan komma att tröttna och lämna vårt sjukhus. Det riskerar leda till ett minskat antal vårdplatser och att arbetsbelastningen blir tyngre för de som är kvar.

Vi socialdemokrater är tydliga med att vi inte vill se några nedskärningar på CSK. Sjukhuset ligger i framkant inom många områden och har en god tillgänglighet. Sjukhuset måste få tillräckligt med resurser för att utvecklas vidare i samma goda anda. Våra medarbetare behöver fler kollegor, inte färre.

Marianne Eriksson(S)
2:e vice ordförande sjukhusstyrelse Kristianstad

Daniel Petersen(S)
Ledamot sjukhusstyrelse Kristianstad

Birgitta Larsson Lindelöf(S)
Ersättare sjukhusstyrelse Kristianstad

Hans Forsberg(S)
Ersättare sjukhusstyrelse Kristianstad