Ökade resurser till välfärden behövs redan nu!

”Vi måste inte kladda upp pengarna direkt”, säger Peter Johansson (M) och kommunalråd om de extra statsbidrag som det nu finns förslag om till kommuner och regioner.

Den S-ledda regeringen har sedan 2014 målmedvetet och framgångsrikt stärkt statens finanser. Det har inneburit att staten kunnat tillföra ytterligare 35 miljarder kronor till välfärdens områden under den förra mandatperioden och antalet anställda i välfärden har ökat med 100 000. Samtidigt har den S-ledda regeringen påbörjat en nödvändig upprustning av polis, rättsväsende och försvar. Det försvar som av den tidigare Alliansregeringen rustades ner och kallades ”särintresse” av den dåvarande statsministern Fredrik Reinfeldt (M). Fler poliser än på mycket länge utbildas nu, vilket kommer att ge resultat. En  mycket omfattande och nödvändig upprustning av järnvägsnätet har till exempel också påbörjats. Att påstå, som vissa gör, att regeringen är passiv är helt enkelt inte sant.

Under den här mandatperioden fortsätter regeringen, nu tillsammans med samarbetspartierna C och L, att öka stödet till kommunerna. Det är bra och det behövs! Vi ska ha en offentlig välfärd med hög kvalitet. Vi ska rusta oss för en framtid med fler äldre, med många barn i förskolor  och skolor, vi ska klara en resurskrävande medicinskteknisk utveckling som förser oss med allt fler verktyg att bota och lindra.

Regeringen och samarbetspartierna har nu kommit överens om att tillföra kommuner och regioner ytterligare 5 miljarder kronor. Det innebär 29 miljoner kronor till Kristianstads kommun. Nu har det osannolika inträffat att M, KD, SD och V (!) har kommit överens om att tillföra ytterligare 2,5 miljarder till välfärden  i år. Det kan ju synas bra, och det behövs, men vi förordar ändå att statsbudgeten, som finansminister Magdalena Andersson med en ekonomisk ansvarigs lite torra sätt brukar konstatera, sköts på ett korrekt sätt. Man måste vara med och ta ansvar för helheten. Det gör inte M, KD, SD och V.

Nu till vår kommun. Med den brådska som den nya konstellationen av opposition nu vill ha ett riksdagsbeslut om nya pengar till kommunerna, borde vi kunna förvänta oss samma brådska från moderaterna i vår kommun att använda pengarna. De behövs! Inför det här årets budget lade vi socialdemokrater förslag om att skydda verksamheter inom omsorgen och skolan från besparingar. Vi vet att det gör nytta med arbetsmarknadsåtgärder som till exempel extratjänster. Våra förslag bifölls inte av styret i kommunen. Nu har vi en möjlighet att förstärka dessa områden redan nu. Vi återkommer med konkreta förslag så snart det står klart exakt vilka extra resurser som ges till vår kommun.

Vi tror inte att våra mycket kompetenta välfärdsarbetare i kommunen ”kladdar” upp pengarna.

Hur blir det med de extra statsbidrag som nu tillförs vår kommun? Ska de läggas till bokslutet vid årets slut eller börja göra nytta redan nu?

Anders Tell (S), oppositionsråd

Katarina Honoré, (S), Kommunstyrelsens arbetsutskott