– Låt inte det förflutna upprepas!

Den 27/1 1945 befriades Auschwitz, symbolen för själva ondskan. Lagstiftningen i de ockuperade länderna möjliggjorde denna systematiska utrotning. Ett av dessa beslut, var inrättandet av det s.k T4-programmet, vilket var aktivt 1939-1941. Programmets syfte var att ”icke-dugliga” individer skulle mördas. Olika eutanasianstalter inrättades i Tyskland och cirka 70000 individer mördades. Många av de ansvariga för illdåden flyttades efter projektet till olika dödsläger i Generalguvernementet, bland annat Christian Wirth, senare ansvarig kommendant i bland annat Sobibor och Treblinka.

När Förintelsens vidrigheter, inte minst i samband med befrielsen av lägret Bergen-Belsen, blottades utropade både länder och individer ”aldrig mer!” Människan glömmer mycket fort och det är lätt att upprepa tidigare generationers misstag. Därför är det viktigt att gång på gång påminna, berätta, förklara och tydliggöra allt vi kan lära oss av Förintelsen.

Med jämna mellanrum kommer frågan upp varför det är av Förintelsen vi skall lära oss? En av anledningarna är att Förintelsen är som en katalog där alla handlingar återfinns som kännetecknar de olika folkmorden. En annan är att Förintelsen var det enda folkmordet som skedde industriellt, det enda som hade som mål att utrota ett helt folkslag från jordens yta. Vi har gott om källmaterial som bekräftar detta.

Lagstiftningen som tyskarna genomförde möjliggjorde att definiera judarna som en sanktionerad kategori. Med andra ord rättslösa och ej skyddade av lagstiftning.

Idag ser vi oron i en mycket större skala och det finns inga löften som kan ge någon framtidstro. Vi ser populistiska partier på frammarsch runt om i Europa och det finns krafter som vill nedmontera våra demokratiska grunder.

Allting sker stegvis, precis som på 1930-talet. Det händer inte bara i USA, via murar, eller via stängsel i Ungern, det händer också i Sverige. Vi har sociala medier utan källgranskning. Det som var otänkbart igår blir sanning idag. Grupper ställs mot varandra.

-Vem hade kunnat tänka sig att ett nazistbaserat parti skulle ingå i riksdagen? Vem hade kunnat tänka sig att våldsverkande nazister skulle begå dessa brott?

När missnöjet växte sökte man en syndabock, då var det judarna. Följande steg var att förse gruppen med nedsättande ord, samt ta bort deras rättigheter – en avhumanisering. I Tyskland talade man om judar som råttor, som en cancer på samhällets rena kropp. Därefter var det enkelt att iscensätta den så kallade Endlösung – det industriella förintandet.

Det har hänt och det kan hända igen, dessutom på ett mycket enklare och effektivare sätt. Via exempelvis sociala medier tar det ingen tid att isolera misshagliga grupper.

Vi får inte låta oss skrämmas. Var och en av oss måste agera – det är vår skyldighet. Det viktiga är att vi inte låter oss styras av högerpopulisterna, utan istället stärka individerna i tron på demokratin och allas lika rättigheter. Alla har vi möjlighet att göra något och lagstiftningsprocessen är av yttersta värde.

Förintelsen startade inte i gaskamrarna, utan genom politiska beslut.

Fredrik Winberg (s)