Ökade resurser till välfärden behövs redan nu!

”Vi måste inte kladda upp pengarna direkt”, säger Peter Johansson (M) och kommunalråd om de extra statsbidrag som det nu finns förslag om till kommuner och regioner. Den S-ledda regeringen har sedan 2014 målmedvetet och framgångsrikt stärkt statens finanser. Det har inneburit att staten kunnat tillföra ytterligare 35 miljarder kronor […]