Uttalande från medlemsmötet 9/12-19: Avskyvärd attack mot RFSL

Under helgen har RFSL utsatts för en avskyvärd attack. En docka med en kniv i och ett hatbudskap mot homosexuella fann några medlemmar på klubbhuset när de skulle förbereda för kvällens pubafton.

Vi och många andra har med glädje och tillförsikt sett hur människor oberoende av sexuell läggning nu kan och vågar visa sin kärlek öppet. Det finns något grundläggande, något djupt mänskligt, i att bejaka kärlek. Den här öppenheten har inte kommit till över en natt. Många är de som levt med sin kärlek i det fördolda, utan att våga visa den öppet. Allt för många är de som skambelagts, som gått under. Den tiden måste vara förbi!

Sedan ett par år har Pridefestivalen tagit plats även i Kristianstad. Pridefestivalerna har varit ett sätt att synliggöra den kärlek som länge varit förbjuden. De Prideparader som avslutar en festival har varit fantastiska och glädjerika manifestationer för öppenhet, glädje och, ja, kanske stolthet över oss som människor.

Ett attentat, likt det som nu skett, är oacceptabelt! Det har ingen plats i ett öppet och demokratiskt samhälle. Vi socialdemokrater i Kristianstad vill markera vårt avståndstagande från det här skamliga attentatet och samtidigt uttrycka vårt stöd till RFSL i deras viktiga arbete för HBTQ-personers mänskliga rättigheter.

Uttalande antaget på medlemsmöte med socialdemokraterna i Kristianstad den 9 december 2019.

Ewa Pihl Krabbe

Ordförande för Socialdemokraterna i Kristianstad