Kommer det byggas äldreboende på Sommarlust?

Socialdemokraterna tycker det är viktigt att långsiktigt trygga boende för våra äldre invånare. Det krävs visioner kring hur vi ska kunna försörja våra äldre invånare med bostad när dagen kommer då omsorgens insatser behövs.

Att flytta från sitt hem är för många en väldigt stor känslomässig resa. Att skiljas från närstående och kära minnen som sitter i väggarna är många gånger tungt. Då ska det nya boendet kunna kännas bra, att kunna få plats och inreda med de minnen en önskar ta med till ens sista boende är betydelsefullt. Samtidigt ska det finnas plats för de hjälpmedel som krävs när omsorgsbehovet förändras.

En flytt till en lägenhet i omsorgen ska vara värdig. Kommunen ska kunna leverera en god omvårdnad och ett bra boende.

Nu står vi där att omsorgsnämnden ska besluta om en boendeplan som gäller fram till 2030. Bedömt behov av antalet lägenheter är 200st de närmsta tio åren.

Tre till fyra nya vårdboende beräknas behövas för att kunna tillgodose våra äldres framtida vård och omsorg.

Vi har de senaste åren kunnat följa att vårdboende byggs på spekulation, Attendohuset som numera drivs av Vardaga.

Det senaste spekulationsbygget är byggt av Vardaga, ett demensboende med 60 platser, Villa Boulevard. Omsorgen har i dagsläget inte tecknat några avtal om platser där.

Med ett borgerligt styre tar marknaden för sig även inom omsorgen. Att privata vårdjättar kan bygga boende för hundratals miljoner, som kommunen sedan kan tvingas upphandla i är definitivt en god affär, en bra vinst för den som är intresserad att profitera på våra äldre.

Stora besparingar väntar, investeringsbudgeten tål knappt att expandera. Vad finns det att göra?

Socialdemokraterna delar bilden av behoven och utmaningarna, men istället för att måla upp en framtid om sju svåra år vill vi rusta där vi kan, där behoven så kräver.

Socialdemokraterna har sett stora möjligheter på Sommarlustområdet. Visionen för Sommarlust-området innefattar hyresrätter, förskola för våra barn och boende för våra äldre, lokal för hemtjänsten, trygghetsboende och en mötesplats för alla för social gemenskap som bryter ensamhet.

Huset med vård och omsorgsboende skulle kunna rymma storkök för mat till mötesplatsens gäster, barnen och de äldre.

Att bygga vård och omsorgsboende med 40-60 lägenheter, är nödvändigt för att möta framtidens behov. Men det skulle också kunna ersätta något befintligt boende.

Socialdemokraterna vill satsa på visionen om Sommarlust.

Sommarlustområdet ska kunna vara byggbart 2023 och färdigt 2024/2025. Då vi har ett behov av 60 platser enlig boendeplanen. Men för att det ska bli verklighet måste det komma upp för beslut på den politiska dagordningen snarast.

De två bästa boenden i Sverige är Tätörtsvägen och Lanternan, båda byggda och drivs i egen regi. Låt oss lära av goda exempel och förverkliga visionen om Sommarlustområdets vårdboende, trygghetsbostäder och mötesplats. Att Moderaterna vill privatisera fler delar av omsorgen vet vi, att låta marknaden driva omsorgen för våra äldre och släppa in företag där vinstintresse är det överordnade målet. Men hur vill det övriga borgerliga styret L, C och KD rusta framtidens boende för våra äldre?

Kristina Lindbåge (S) vice ordförande Omsorgsnämnden