Furuboda – en viktig verksamhet i kommunen

Det har sagts och skrivits en del om Furuboda den sista tiden. Så här ligger det till när det gäller kommunens behandling av Furubodas önskemål:

I oktober behandlade Kultur- och fritidsnämnden en skrivelse från Furuboda. Den innehöll två önskemål. Dels ett önskemål om ett långsiktigt samarbete med kommunen och dels ett önskemål om ett tillfälligt investeringsstöd till simhallen. Den socialdemokratiska gruppen i nämnden föreslog att ärendet skulle skickas till Kommunstyrelsen eftersom Furubodas önskemål sträcker sig längre än Kultur- och fritidsnämndens ansvar. Det förslaget avslogs av Alliansstyret med stöd av SD.
Det mest anmärkningsvärda med Alliansstyrets beslut är att det enbart säger nej till stöd till simhallen. Det behandlar överhuvudtaget inte frågan om ett långsiktigt fördjupat samarbete! Här någonstans börjar en något märklig diskussion om Furuboda. Det bottnar i att Alliansstyret helt enkelt slarvat i hanteringen av skrivelsen från Furuboda.

Av det skälet föreslog socialdemokraterna i kommunstyrelsen, i ett så kallat initiativärende, att inleda diskussioner om ett långsiktigt samarbete med Furuboda. Vi är övertygade om att det finns områden kommunen kan dra nytta av, där Furubodas kompetens är erkänt hög. Samtidigt kan ett sådant samarbete vara ett stöd till Furubodas långsiktiga utveckling. Vi hoppas att Alliansstyret så snart som möjligt kommer fram till precis samma slutsats.

Nästa egendomlighet inträffar när Furuboda vill överlämna en namninsamling till kommunen, till stöd för simhallen. Det naturliga är att lämna önskemål till de som styr i en kommun. Furuboda fick då beskedet att ingen från den styrande Alliansen hade möjlighet att ta emot namninsamlingen! Vi fick då istället frågan och tog emot den. Den är därefter diarieförd i kommunen som en inkommen handling.

Därefter uppstår ytterligare en märklighet. Stort utrymme ges åt en uppgift om att Furuboda tackat nej till ett stort ekonomiskt stöd till sin simhall. Den uppgiften dementeras kraftfullt av Furuboda.

Furubodas verksamhet är högt uppskattad både på hemmaplan och i landet i övrigt. Verksamheten håller en hög kvalitet och många är de som hittat nya vägar i livet genom vistelser och utbildningar på Furuboda. Till verksamheten hör tunga inslag av habilitering och rehabilitering. Genom bland annat simhall och idrottshall ges goda förutsättningar till det. Det är klart att vi från kommunens sida ska se hur vi kan bidra till att stödja Furuboda.

Värdet av Furubodas verksamhet kan nog inte överskattas. Vår uppmaning till Alliansstyret är att nu inte slarva bort möjligheterna till ett långsiktigt samarbete med Furuboda. Kom till skott nu! Inga långbänkar!

Anders Tell, oppositionsråd (S)

Therese Sturesson. vice ordförande, Kultur- och fritidsnämnden (S)