S i kommunstyrelsen lägger initiativärende ang Furuboda!

Kommunstyrelsen 2019-11-20

Initiativärende

Föreningen Furuboda har vänt sig till Kultur- och fritidsnämnden med en hemställan om ekonomiskt stöd till föreningens simhall och en förfrågan om en överenskommelse om en långsiktig samverkan med kommunen. Nämnden har avslagit hemställan om stöd, men inte besvarat förslaget om en långsiktig samverkan. S- ledamöterna i nämnden föreslog att frågan om samverkan med Föreningen Furuboda skulle föras vidare till Kommunstyrelsen, men det avslogs. Både frågan om möjligheterna till ekonomiskt stöd och långsiktig samverkan menar vi bör fördjupas.

Föreningen Furuboda bedriver en omfattande verksamhet, dels i Furuboda och dels på ett par andra platser samt genom ett assistansbolag. I Furuboda finns cirka 100 anställda och under 2018 deltog strax mer än 800 personer i olika kurser på folkhögskolan där. Sammanlagt är cirka 700 personer anställda av föreningen eller dess assistansbolag.

Föreningen Furuboda besitter en mycket hög kompetens inom funktionshinderområdet och är väl förankrat även nationellt. Det är en viktig verksamhet i Kristianstads kommun. Det finns goda skäl för kommunen att hitta former för en långsiktig samverkan med Föreningen Furuboda. Ett sätt kan vara genom att sluta ett IOP, men det finns naturligtvis andra möjligheter också. Långsiktigt kan det stärka föreningen och därmed också bidra till en fortsatt hög kompetens i kommunen inom funktionshinderområdet.

Vi föreslår att Kommunstyrelsen beslutar att inleda diskussioner om en långsiktig samverkan med Föreningen Furuboda, i enlighet med föreningens förslag.

2019-11-20

Den socialdemokratiska gruppen i kommunstyrelsen

Anders Tell