När rösträtten hängde på tvättstrecket!

Inför firandet av 100-årsminnet av beslutet om den allmänna rösträtten år 1919 där också kvinnorna fick rösträtt, startade några kvinnor i nuvarande Kristianstad – Åhus kvinnoklubb en studiecirkel för att kartlägga och berätta om den socialdemokratiska kvinnorörelsen i Kristianstads kommun, som har funnits oavbrutet i över 100 år.  Kristianstads kvinnoklubb bildades den 26 februari 1907 och Åhus kvinnoklubb den 8 mars 1907.

När man läser alla dessa protokoll och verksamhetsberättelser så slås man av vilket gigantiskt folkbildningsarbete dessa tusentals kvinnor har gjort på sina möten och sammankomster. De startade i en tid då mansdominansen var total över politiken och marknaden. Och både den politiska och fackliga arbetarrörelsen motarbetade direkt att kvinnor skulle ha politisk makt och inflytande – det finns många protokollsanteckningar om detta.

Redan på de första mötena efter att kvinnoklubbarna bildades tog man upp diskussionen om kvinnlig rösträtt och det var en fråga, som följde klubbarna varje år.

Men det fanns faktiskt en kvinna i Åhus kvinnoklubb, som hade rösträtt enligt den fyrtiogradiga skalan till kommunen, den rösträtt som Heidenstam i en dikt beskrev som ”det är skam, det är fläck på Sveriges banér, att medborgarrätt heter pengar”.

Hon hette Anna Ljungkvist. Hon var med och bildade Åhus kvinnoklubb, var dess första sekreterare och blev senare ordförande. Anna var ensamstående och försörjde sig som städerska på den nybyggda Rönnowskolan. Utöver städlönen fick hon extra betalt för att tvätta skolans handdukar. Dessa bägge inkomster gjorda att hon kom över den magiska gränsen för kommunal rösträtt, 400 kr per år.

När skolstyrelsens gubbar upptäckte detta, drog de in betalningen för handdukstvätten och hon hamnade under strecket. Men då ingrep en annan kvinna, som drev hotellrörelse i Åhus, i historiens gång. Anna fick tvätta hennes handdukar – givetvis mot betalning! Anna kunde stolt och som sällsynt kvinna fortsätta att utöva sin medborgerliga rätt att rösta i början av 1900-talet fram till att alla kvinnor fick rösträtt 1919.

Annas historia och mycket mer har vi grävt fram ur all den dokumentation som finns väl samlad i Folkrörelsernas Arkiv på Barbacka. På tisdag kommer vi fira 100 år med kvinnlig rösträtt genom en berättarkväll om kvinnorörelsens mer än 100-åriga historia. I samband med firandet har vi tagit fram en utställning som kommer att finnas tillgänglig, några veckor framöver, i ABFs lokaler på Björkhem för dem som är intresserad av att ta del av den socialdemokratiska kvinnorörelsen.

Studiecirkeln för Kristianstad – Åhus kvinnoklubb

Birgit Skoog 

Kristina Karström

Mariann Sturk

Gudrun Larsson

Birgitta Larsson Lindelöf