Kultur och Fritid i budget 2020

Här presenteras  det inlägg som Therese Sturessons (S) vice ordförande i Kultur- och Fritidsnämnden höll när kommunfullmäktige behandlade budgeten för 2020:

För några veckor sedan ägde kulturgalan rum i vår kommun, om några månader har vi en idrottsgala att se framemot. Kristianstads kultur och fritidsliv har en stor och stark ställning. Men det saknas inte utmaningar, det har vi fått höra om i såväl budgetpresentationer som kunnat läsa om i media. Inom kultur och fritid jobbar vi med alla människor, med fokus på barn och unga.

Jag vill använda denna stund till att  berätta en historia, om hur vi behöver se på kultur och fritids område för att jobba kostnadseffektivt och preventivt med framtiden, våra barn.

Jag besökte en rad olika aktörer inom vårt område tillsammans med min son. Vi var på biblioteket och han lärde sig hur Kultur och fritids logga såg ut. Vi var på Tivolibadet och badade, på cup, på utomhusbad, på teatern, i ishallen och han fick besök av kulturnyckeln i skolan. Vi var på museet och i konsthallen under lovet och vi besökte kulturdagarna i stan. Vi hade pratat ganska mycket om just ordet kultur och fritid, vad betydde det egentligen? Just ordet kultur var lite svårare att greppa men så en dag, när vi står inne i stan under kulturdagarna så säger han” Mamma, nu förstår jag vad kultur och fritid är, det är saker man mår bra av.” En 7 årings reflektion men ack så viktig att ta till sig. För särskilt nu, i tider av sociala utmaningar, där tid är en bristvara, folkhälsan är ständigt på tapeten utifrån perspektivet frisktal o välmående, behöver vi skapa förutsättningar att må bra. Fysisk aktivitet vet vi sedan länge främjar såväl inlärning som den psykiska som fysiska hälsan. Kultur som friskfaktor visar rikligt med både forskningsresultat och kliniska erfarenheter som talar för att tillgång till ett varierat kulturellt utbud har stor betydelse för människors hälsotillstånd. Mår människor bra mår samhället bra.

Kommunens utmaningar när det gäller ekonomin är vad dem är och vi kommer möta dem med en skattehöjning på 40 öre. Inom KoF område väljer vi att lägga 1 mkr extra på det lokala aktivitetsstödet som går ut till föreningar med barn och ungdomsverksamhet. Vi gjorde en utredning för några år sedan där vi såg hur kostnadstäckningen såg ut för de föreningar med egna anläggningar kontra subventionsgraden hos de som hyr av kommunen. Det var en ganska stor skillnad och vi har sedan dess försökt med de medel vi haft att förbättra. Här behöver vi en plan för hur vi konkret förbättrar förutsättningarna för de föreningsdrivna.Vi vet att de med föreningsdrivna anläggningar tampas med ekonomiska utmaningar och vill därför göra en grundlig översyn av föreningsstödet för att förbättra förutsättningarna för dessa samt de mindre föreningarna i kommunen.

Vi har idag kö till våra kurser på Barbacka, barnkullar växer och samarbeten mellan kulturinstutioner behöver stärkas.  Det är kul att barnkullarna växer, att kommunen växer men vi vill möjliggöra för alla barn att ta del av kulturen och därför föreslår vi att utredning tillsätts för att ta fram ett underlag för hur vi stärker barnkulturen.

Föreningslivets utmaningar är ekonomi, lokaler och samordning. Ett föreningarnas Hus är redan beslutat bifall i kommunfullmäktige och vi vill så snart som möjligt sätta igång med ett konkret förslag.

Kultur och fritid, ja saker man mår bra av.

Therese Sturesson (S) vice ordförande i Kultur- och fritidsnämnden