Idag kan vi säkra resurserna till förskolor och hemtjänst!

Kommunen står inför nästa och kommande år inför stora verksamhetsmässiga och ekonomiska utmaningar. Idag ska vi i kommunfullmäktige fatta det viktiga beslutet om en budget för 2020. I det socialdemokratiska budgetförslaget säkras resurserna till förskolan och hemtjänsten. Det borde vara enkelt att stödja det förslaget.

En grundbult för hög kvalitet inom skolan, vården och omsorgen är den gemensamma sektorn. Den vi betalar till efter förmåga och använder när vi behöver den. Vi vet att vi blir allt fler äldre som kommer att behöva stöd på olika sätt och vi vet att det är många barn och unga som ska ha bra och trygga förhållanden i förskolor och skolor. Vi behöver satsa mer på åtgärder som leder  till arbete och egenförsörjning. Det stärker det vi ansvarar för gemensamt, det är bra för ekonomin och det är bra för människor. Det ska vara tryggt att bo i vår fina kommun. Därför ska vi också satsa mer på det som ökar tryggheten. Det är vår uppgift som förtroendevalda politiker att arbeta för det här.

Vi socialdemokrater säger idag Nej till att urholka resurserna till förskolor och hemtjänst. Det är inte rätt väg att gå! Den S-ledda regeringen höjer de generella statsbidragen till kommunerna med 5 miljarder kronor nästa år. För vår kommuns del innebär det 30 miljoner kronor mer. Men det räcker inte för att hålla jämna steg med de ökande behoven, med fler både unga och äldre. Vi vill inte höja kommunalskatten, men ändå föreslår vi en höjning med 40 öre. Att skydda verksamheterna i förskolan och hemtjänsten får ändå komma först. På riksplanet hoppas vi att partier som ständigt driver frågan om nya jobbskatteavdrag, mest för de som redan har det mycket gott ställt, ska komma till insikt om var pengarna behövs bäst.

Det är inte skattehöjningar som i längden räddar och utvecklar välfärden. Bäst är det när så många av oss som möjligt arbetar och därmed också bidrar med sin skatt till vår gemensamma välfärd. Därför innehåller vårt budgetförslag sådant som syftar till att få fler i arbete. Här är några exempel:

  • Vi vet att det är bättre att ha ett arbete, en sysselsättning eller praktik framför att leva på försörjningsstöd. Det är direkt lönsamt för en kommun att satsa på det. Därför har vi också konkreta förslag om det.
  • Byggandet är en viktig faktor för att hålla en hög sysselsättning. Därför tillför vi ytterligare medel till Byggnadsnämnden så att de kan arbeta fram detaljplaner där bostäder ska byggas. Genom Alliansens budgetförslag med en besparing just där, riskerar vi att tappa tempo i byggandet av bostäder. Och därmed också tappa arbetstillfällen.
  • Krinova spelar en viktig roll i kommunens arbete med att främja innovationer och nytänkande inom profilområdena mat, miljö och hälsa. Vi behöver en tillväxt som är grön och hållbar. MAX IV och ESS, i Lund, kommer att få en stor betydelse för en högteknologisk utveckling i Skåne. Det ska vi dra nytta av även i nordöstra Skåne. Vi föreslår att Krinova och kommunens näringslivskontor får i uppdrag belysa hur näringslivet i vår del av Skåne kan dra nytta av MAX IV och ESS, på vägen mot nya företagsidéer och ett grönt och hållbart samhälle.

Anders Tell                                          Katarina Honoré

Oppositionsråd (S)                         Kommunstyrelsens arbetsutskott (S)