S i kommunstyrelsen lägger initiativärende ang Furuboda!

Kommunstyrelsen 2019-11-20 Initiativärende Föreningen Furuboda har vänt sig till Kultur- och fritidsnämnden med en hemställan om ekonomiskt stöd till föreningens simhall och en förfrågan om en överenskommelse om en långsiktig samverkan med kommunen. Nämnden har avslagit hemställan om stöd, men inte besvarat förslaget om en […]

Ett mer jämställt Kristianstad!

Sabina Månsson Hultgren (S), vice ordförande i Arbete- och välfärdsnämnden höll detta tal om jämställdhet under kommunfullmäktiges allmänpolitiska debatt 12/11-2019: Det pratas inte så mycket om just jämställdhet. Det är viktigt att hålla diskussionen om jämställdhet levande. Sverige anses vara ett av världens minst ojämställda […]