Vi vågar ta beslut för att behålla välfärden!

Pierre Månsson menar att det för oss Socialdemokrater är ett självändamål att höja skatten, inget kan vara mer fel.

När det pratas om ansvarslöst att höja skatten anser jag det precis tvärt om, att värna välfärden är för mig ansvarsfullt.

Det finns två sätt att få en ekonomi i balans, öka intäkterna och/eller minska utgifterna. Öka intäkterna i en kommun innebär att höja avgifter eller höja skatten. Vi kan säkert höja vissa avgifter, effektivisera på en del ställen, men det vi pratar om idag med de siffror vi ser de närmaste åren, så kommer det ändå inte att räcka. Jag anser det ansvarslöst att be personal som idag signalerar att de går på knäna, att de måste springa ännu fortare för att rädda kommunens ekonomi, därför anser jag det ansvarsfullt att öka intäkterna för att värna välfärden.

Hade inte Pierre Månssons partivänner i de centrala förhandlingarna så hårt drivit att värnskatten skulle slopas. Ja då hade vi haft 6 miljarder mer att fördela till Sveriges kommuner.

För Kristianstad skulle det motsvarat mer än den skattehöjning på 40 öre som vi föreslår.

Men det var inte så Pierre Månssons Liberaler valde att fördela pengarna i förhandlingarna, som ledde fram till Januariavtalet. Det är faktiskt provocerande att läsa hur man nu tycker att staten borde skjuta till mer pengar till välfärden, samtidigt som det var just det som Liberalerna sa nej till, då de värnade de högavlönade.

40 öre i skatteökning ger 38,5 miljoner, det är miljoner som kunde omvandlas till undersköterskor, lärarassistenter, platser på äldreboende och mat på bordet i våra skolor.

Vi har en fantastisk personal i vår kommun, och vi måste ge dem förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb, till det krävs resurser.

Det vi föreslår räcker inte för den välfärd vi vill se, det krävs mer. Jag välkomnar om vi kunde bli överens att Liberaler och socialdemokrater ger signaler till politikerna i Stockholm, signalen om att vi i nästa förhandling ser till att mer statliga pengar går till kommunerna istället för skattesänkningar för välbärgade.

Jag har respekt för att Liberaler och Socialdemokrater har olika prioriteringar i politiken. Men Pierre Månssons dubbelmoral, när han först säger slopa värnskatten och i nästa andetag säger att staten borde skjuta till mer medel till kommunerna, samma medel som hans parti gett till de mest högavlönade i landet, den retoriken ger ingen respekt för mig.

Dan Berger
Socialdemokraterna Kristianstad