Välfärd måste gå före nedskärningar!

Så har då den styrande Alliansen lagt sin första budget. Utsikterna ser med deras ögon inte särskilt ljusa ut för våra välfärdsområden. Det blir inga förbättringar, enbart det Alliansen kallar ”effektiviseringar”. Det vi nu ser inledningen till är en successiv och dramatisk urholkning av kvaliteten i skolan, i äldreomsorgen och inom den sociala sektorn. Alliansens mål är tydligt, efter 2020 ska ytterligare 148 miljoner bort 2021 och 268 miljoner bort 2022. Det här är ett direkt hot mot såväl välfärdens verksamheter som mot arbetsmiljön för kommunens anställda. Det här är att backa in i framtiden, inte att se möjligheter och utveckla välfärden.

Alliansen konstaterar förvisso att:

”Utöver ett demografiskt betingat kostnadstryck så tillkommer krav på ökade servicenivåer inom flera verksamheter. Krav som kan bero på medborgarnas ökade förväntningar på den kommunala servicen,…”

Inget i budgetförslaget tyder på åtgärder för att möta den utvecklingen.

Kommunalråden Pierre Månsson (L) och Peter Johansson (M) har båda sagt sig önska mer generella statsbidrag. De tillhör båda partier som i Riksdagen medverkat till att sänka skatter för de som tjänar mest och som därmed försämrat möjligheterna att öka de generella statsbidragen. Det är inte trovärdigt att ha en uppfattning här hemma och en annan i Riksdagen. Peter Johanssons parti vill dessutom försämra sjukförsäkringen med 5 miljarder kronor. Det kommer enbart att innebära ökade kostnader för kommunerna i form av ett ökat försörjningsstöd.

Om vår kommun och andra ska klara välfärdsuppdragen måste staten hjälpa till. Men då måste också de borgerliga partierna i Riksdagen förstå och inse vad som krävs. Då går det inte med nya löften om jobbskatteavdrag och andra skattelättnader för de som redan har det mycket gott ställt.

Vi socialdemokrater kommer aldrig stillatigande se på hur kvaliteten i vården, omsorgen och skolan successivt urholkas och försämras.

Anders Tell
Oppositionsråd (S)