Arbetsmiljön är viktig för personalen

Arbetsmiljön på en arbetsplats är det viktigaste för att personal ska trivas och stanna kvar. Med det stora kompetensförsörjnings behov som finns idag måste arbetsgivarna bevisa att deras personal är viktig. Se till att arbetsmiljön står i centrum. Fyra av tio företag får tacka nej till ordrar på grund av brist på kompetens på företaget.
Ett sätt är att äldre medarbetare ska kunna välja att jobba lite mindre och för att orka arbeta lite längre och därför behöver fler företag införa modellen 80/90/100.

Genom att erbjuda äldre medarbetare minskad arbetstid ökar förutsättningarna för att orka ända fram till pensionsdagen, men även för att underlätta vid generationsväxlingar eller att underlätta för strukturförändringar. Förutsättningar, villkor samt åldersgräns för 80/90/100-modellen fastställs lokalt. Det är också viktigt att utbildningsdagar genomförs inom (SAM) Systematiskt arbetsmiljöarbete och för ledare på olika nivåer, fackliga representanter samt att det ska följs upp årligen. Arbetsmiljön måste få en högra status och fler skyddsombud måste utbildas. Syftet är att ge goda förutsättningar för ett proaktivt samarbete mellan fack och arbetsgivare.

Vår vision är att Kristianstad kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. Då kan man underlätta kompetensförsörjningen och det sprids snabbt att Kristianstads kommun är en kommun som följer arbetsmiljölagen och håller sig i framkant för en attraktiv arbetsplats.

Arbetsgivaren kan också genomföra aktiviteter för att stärka den psykosociala arbetsmiljön som är så viktig idag. Alla anställda ska ha rätt att bli sedda på sin arbetsplats.

Medarbetarna är värda friska arbetsplatser. Alla ska med glädje gå till sin arbetsplats varje morgon utan rädsla för att råka ut för en olycka och inte få komma hem till sin familj på kvällen. Vi socialdemokrater tillsammans med LO vill stärka statusen för skyddsombuden och arbeta för en frisk arbetsplats som gör att vi kan arbeta fram till pension.

Facklig/politiska utskottet
Socialdemokraterna Kristianstad
Catarina Palmblad
Katarina Honoré
Helen Persson
Patric Nelson
Martina Hallingström