Värdig vård utan tankar på vinstuttag!

Har styret någon gemensam politisk ambition om att säkra vård och omsorg för våra äldre och funktionshindrade?

Vi ser stora behov för våra äldre att få trygga boende framöver, att få en god vård utifrån sjukdomsbehov som ökar. Vi ser också att vi kommer behöva boende för barn med särskilda behov och platser för personer där ensamheten skapar sjukdom. Stora utmaningar, så långt är nog borgerliga styret och Socialdemokraterna överens.

Socialdemokraterna undrar nu, hur ser lösningarna ut? Finns där en samsyn i det politiska minoritet-styre, M L C KD som nu ska trygga omsorgen för våra äldre?

Avsaknaden av politisk ambition kring hur vi ska bygga för framtiden, lämnar givetvis utrymme för många frågor. Är ambitionen att låta privata vårdjättar ta över hemtjänst och vårdboende i Kristianstad? Det byggs ju boende på spekulation av privata vårdjättar som omsorgsförvaltningen i Kristianstad inte har avtal med.

S kommer föra en kamp mot privata vårdjättar och oligopolet vi nu ser ske. Mindre vårdföretag köps upp av stora vårdföretag för att bedriva vård med förskönande målskrivningar om att göra världen lite bättre. Ett mål som i praktiken innebär att den lilla omsorgsbehövande människans vård, bekostad av skattemedel, mest när ett centralt toppskick med mångmiljonvinster.

På en marknad där endast ett fåtal företag säljer sina produkter, i det här fallet vårdtjänster, riskerar vi felrikta våra skattemedel. När vårdskandalerna hopar sig med undernäring, trycksår, vanvård och underbemanning byter helt enkelt vårdjätten namn, och börjar om. Det är en utveckling Socialdemokraterna inte tänker medverka till i Kristianstad. Vi vill helt enkelt inte sätta våra äldre och funktionshindrades vård i händerna på företag där vinstintresse är det överordnade målet.

Socialdemokraterna i omsorgen är tydliga. Vi vill bygga en värdig vård och omsorg utan att gynna stora privata vårdjättars vinstuttag. Där delaktig och ansvarstagande profession är bättre ledord för arbetet än vinstutdelning.

När Socialstyrelsen genomförde sin årliga undersökning om vad de äldre tycker om äldreomsorgen – där de bland annat svarar på frågor om kvaliteten på mat, lokaler, personal och aktiviteter – hamnade Lanternan och Tätörtsvägen i toppen på listan över landets bästa äldreboende. Båda drivs i egen regi men det sistnämnda med tillitsbaserat styrsätt. Där personalen har stor delaktighet och påverkan i vården och kvalitetsarbetet menar vi är vägen framåt. För vem kan vården bäst om inte professionen som utför den?

Socialdemokraterna vill fortsätta att utveckla och bygga bra bostäder för äldre och personer med funktionsvariationer och därmed säkra god vård och omsorg i hela vår kommun. Omsorgen ska hålla ihop, och det gör det bäst utan vinstintresse.

Socialdemokraterna vill att fler boenden ska ges möjligheten att drivas som enheter med tillitsbaserad styrning.

Med den rådande budget som väntar kärnverksamheterna väntar S med spänning på M L C KD-Styrets lösning på de gemensamma utmaningarna.

Kristina Lindbåge (S)
gruppledare Omsorgsnämnden

Alf Öien (S)

Lorna Molin (S)

Bo Kroon (S)

Tommy Carlsson (S)