Nytt badhus vid Krinova på Näsby

Nu är det definitiva beslutet om ett nytt badhus fattat. Kommunfullmäktige beslutade igår, den 17 september, med stor majoritet att ge startbesked för badhuset.

Tivolibadet är i allt för dåligt skick för att det ska vara försvarbart att investera i det.

Det har varit en lång resa som inte är slut ännu. Det blir den först under det andra kvartalet 2022, när det står klart och öppnas för alla de besökare som önskar och behöver ett nytt badhus. Nu ska i alla fall bygget påbörjas.

Debatten har varit livlig och omfattande, så ska det vara när stora beslut fattas. En kritisk blick är alltid bra, den tjänar besluten på.

Vårt partis ställningstagande bygger i grunden på de utredningar som genomfördes under åren 2012-2015. En omfattande inventering av möjliga platser gjordes. Samtidigt formulerades behov och innehåll i det nya badhuset. Beslut i frågan fattades av kommunfullmäktige i december 2015. Sedan dess har en kompletterande utredningar genomförts, en detaljplan för området har tagits fram och projektering genomförts.

För vår del är nyttan för kommuninvånarna det högst prioriterade. Det innebär i första hand att:

  • Skolorna får en bättre tillgång till simundervisning.
  • Ett tjugotal föreningar får en bättre tillgång till tider för:

Simträning på elitnivå
Simundervisning
Babysim
Motionssim
Rehabiliterande varmvattenträning
Undervattensträning

I diskussionen om innehåll har vi från S- gruppen i fullmäktige också ställt oss bakom de delar som handlar om familjebad och en relaxavdelning. De kommer att bidra till att öka attraktiviteten hos fler och vi får dessutom ytterligare ett spännande besöksmål i Kristianstad. De två delarna är också det som ger intäkter, ger ett plus i kassan. Övriga bad, från skolor och föreningar är i stor utsträckning kommunala kostnader och subventionerade bad. Ett stort plus med familjebadet är att det ger goda möjligheter för mindre barn att i leken bekanta sig med vatten och få vattenvana.

I utredningarna om läget fanns det alltså ett stort antal platser som utreddes. De viktigaste faktorerna som avgjorde valet av platsen intill Krinova är dels att det är bra grundförhållanden och dels att det är tillräckligt med utrymme. Ett extra plus är att kommunen äger och förfogar över marken.

Staden växer och Näsby är en av framtidens stadsdelar. Området där badhuset ska byggas innehåller redan idag många verksamheter med inte minst Krinova med cirka 25 000 besökare årligen. Krinova kommer sannolikt även att växa som en attraktiv konferensanläggning de närmaste åren. Där finns ett mindre affärscentrum, bowling- och paddlearenor. Ett stort område i omedelbar närhet kommer att bebyggas med bostäder. Avståndet till centrum och stationen är cirka 1,5 kilometer. Det finns bra bussförbindelser dit och det kommer att bli bättre parkeringsmöjligheter för de som kör bil.

Vi menar sammantaget att Näsbyalternativet är det bästa och mest ekonomiskt fördelaktiga. Nu ser vi fram emot att se det nya badhuset växa fram.

Anders Tell
Gruppledare för S i kommunfullmäktige