Bostaden – en mänsklig rättighet

FN- initiativet ”The Shift” får allt mer uppmärksamhet. Det handlar om människors rätt till en bostad, det handlar om att bostaden är en mänsklig rättighet och inte förminskas till att bara vara en handelsvara. I Sverige har vi tagit det här på stort allvar. Allmännyttan har varit ledande i att bygga bort misär och kunnat erbjuda hyreslägenheter till rimliga priser. Det vi ser nu är hur andra aktörer breder ut sig, där den mänskliga rättigheten ”bostad” inte sätts i första rummet. Därför måste alla krafter ägnas åt att motverka att bostäder förvandlas till vinstmaskiner. Här i Kristianstad kan det bland annat handla om att värna vår allmännytta, ABK.

ABK är nog något av det mest uppskattade vi har i Kristianstad. Det är ett välskött kommunalt bolag som sedan sin början för snart 70 år sedan erbjudit bra bostäder till vettiga hyror. Med ABK byggdes slummen bort. Oftast har det funnits en mycket bred politisk uppslutning bakom ABK.

Idag äger och förvaltar ABK runt 9000 lägenheter. Det motsvarar ungefär 60 % av alla hyreslägenheter. Det finns flera viktiga poänger med att ABK är ett stort bolag. Det har ekonomiska muskler att hålla sina bostäder i ett gott skick, att aldrig låta dem förfalla. Bolaget satsar mycket på att rusta och hålla snyggt. En annan poäng är att kunna satsa på bosociala åtgärder. Det handlar både om att vara en attraktiv hyresvärd och erbjuda en rik miljö i bostadsområdena, men också om att erbjuda dem en bostad som har det tufft av olika skäl och som därför kan ha det svårt att skaffa en bra bostad.

I debatten om bostäder har det genom åren ofta sagts från borgerligt håll att ABK är för stort och dominerande, därtill att hyrorna är för låga, så att det hindrar andra från att bygga hyresrätter. Det där ett svårbegripligt argument. Vi socialdemokrater tycker det är bra om vi har en stark allmännytta som dessutom kan verka dämpande på hyrorna. Utvecklingen de senaste åren motbevisar ståndpunkten att ABK på något sätt hindrar andra från att bygga. Ett flertal bolag bygger nu hyresrätter. Det välkomnar vi! Det är bra att också andra upptäcker fördelarna med att etablera sig i vår kommun. Det vi vill se är ett fortsatt starkt ABK. Det behövs på en hyresmarknad där andra intressen annars riskerar att breda ut sig. Vi kan därför aldrig acceptera att ABK försvagas genom utförsäljningar av bostäder.

Malmö har nu anslutit sig till The Shift. Det handlar om samhällsplanering och om en offensiv och jämlik bostadspolitik för hela kommunen. Här spelar allmännyttan en viktig roll, men naturligtvis också andra seriösa aktörer som vill verka långsiktigt för goda bostäder. Vi föreslår nu att även Kristianstads kommun ansluter sig till det här FN- initiativet. En bostad är grundläggande för ett gott och tryggt liv.

Ewa Pihl Krabbe
Ordförande, socialdemokraterna i Kristianstad

Anders Tell
Oppositionsråd (S)

Catarina Palmblad
Vice ordförande, ABK (S)