Kristianstads vattenrike 30 år

“Det är en storhet i detta Vattenrike… …som låter frihet spela i själen” skrev zoologen och författaren Carl Fries 1958. När Carl von Linné genomförde sin skånska resa 169 år tidigare besökte han Kristianstad först i maj och när han återkom den 28 juli mötte han en blomsterprakt då han “nu kom till Isternäset, där jag stannade i förundran, då jag såg, att nästan allt det låga gräset, som växte där som vattnet stått över vintern inom förenämnde blåstarr, var helt och hållit av denna rara örten, som gjorde dyen helt grön och växte hundrafalt ömningare än i Frankriket”.

På 1980-talet kunde naturintresserade konstatera att det landskap som gjorde Linné förundrad var på väg att försvinna genom igenväxning. Dessa kulturmarker är skapade genom århundraden av brukande och betande och är beroende av människa och mule för sina biologiska värden och artrikedom.

Sven-Erik Magnusson är mannen som lanserade konceptet att vända vattensjukt till vattenrikt. Men även politiken, då med Rolf Sjöblom i spetsen, nappade helhjärtat och såg till att tillföra resurser. Ett 20-tal besökspunkter växte fram liksom Kristianstads naturskola. En hemsida togs fram som vann en europeisk utmärkelse. Men vad viktigare var, ett natur- och miljöengagemang tog form som kom att genomsyra alla kommunala beslut och verksamheter. Biogassatsningen, fjärrvärmeutbyggnad, “Grön flagg”-skolor och Agenda 21-arbetet är bara några exempel och 2005 utsågs Kristianstad till Sveriges bästa miljökommun.

2005 är också året då Kristianstads Vattenrike utses till Sveriges första biosfärområde efter regeringens nominering till Unesco. Som grund för ansökan fanns en diger beskrivning av områdets olika värden sammanställd av Ekomuseum Kristianstad Vattenrikes företrädare i samråd med länsstyrelsen och naturvårdsverket. Naturvårdsverket bidrog även med 16 miljoner till byggandet av “redet i vassen” som stod klart i slutet av 2010. Naturum Vattenrikets över miljonen nöjda besökare från när och fjärran kan intyga att byggets belackare hade fel.

I ansökan beskrivs att “biosfärområden skall bevara biologisk mångfald och samtidigt gynna social och ekonomisk utveckling med lokal förankring” och bättre kan det knappast sägas. Biosfärområden ska vara modellområden för samspelet mellan natur och människa genom att bevara, men även stödja och utveckla. När biosfärområdet efter 10 år utvärderades av Unesco lovordades vårt Vattenrike som ett föredöme för andra biosfärområden. Kristianstads Vattenrike är ingen plats eller färdigt koncept utan en arbetsmetod att möta framtiden med alla dess utmaningar för en gemensamt hållbar utveckling.

Vi gratulerar det jubilerande Kristianstads Vattenrike för de här 30 åren och ser med höga förväntningar fram emot den fortsatta utvecklingen!

2 stolta biosfärambassadörer
Anders Tell (s) och Ulrika Tollgren (s)