Inga fungerande bad ska läggas ner!

Vi socialdemokrater kommer inte att gå med på att Huarödsbadet läggs ner. Frågan om stad och land är konstant aktuell. Som Socialdemokrat vill vi att hela landet, inte bara ska leva, utan också växa och utvecklas. Vi socialdemokrater ser politiska skyldigheter att möjliggöra samverkan kring utmaningar där gemensamma intressen finns. Friluftsbadet i Huaröd har vi kunnat läsa om i tidningen och dess behov av investeringar. Vi har besökt badet och pratat med invånare i Huaröd och det går inte att ta miste på varken engagemanget på orten eller för badet. Att blunda för möjligheter och de värden badet skapar är faktiskt samma sak som att stå passivt och tillåta en viktig del av landsbygden att rationaliseras bort.

Nödvändiga investeringar behöver genomföras och samarbeten för kostnadseffektiv drift behöver arbetas fram. Vi Socialdemokrater är tydliga med vår hållning, att inga fungerande friluftsbad skall stängas ner. Inte heller bortprioriteras för att självdö. Att bara satsa på ekonomiskt starka anläggningar är helt fel väg att gå. Vi ser utmaningarna och varje chans att samarbeta med det lokala föreningslivet måste tas på största allvar. Att friluftsbadet i Huaröd fått stå till sidan för att sakta förfalla är inte värdigt de värden landsbygden skapar för vår kommun. Föreningslivet behöver prioriteras av politiken och vi politiska partier behöver hitta samsyn kring hur vi behåller och skapa nya värden på vår landsbygd. Byalag ska inte behöva stå ensamma och ta stora ekonomiska risker. I Huaröd ser vi att det finns ett genuint engagemang från föreningsliv och byalaget. På den direkta frågan så är Byalagets svar att det går om vi hjälps åt.

Den nu upplevda tystnaden är fel och ger landsbygden ytterligare anledning att se på politiken som frånvarande, rationaliserande och storstadsorienterad. Vår vilja är att så stor del som möjligt av M, L,C OCH KD- styret ska kroka arm, med oss Socialdemokrater som värnar om Huarödsbadet. Om inte, tala då klartext kring vad ni ämnar göra. Om vi jobbar för att ta till vara på det som gör Kristianstads kommun speciellt och attraktivt, då har vi värden som få kan konkurrera med i vår landsbygd, kust, vattenrike och stadskärna. Det måste väl ändå vara av värde att bibehålla det som får Kristianstad att sticka ut. Frågan blir om det borgerliga styret avvisar möjligheten med tystnad?

För Socialdemokraterna i Kristianstad

Ewa Pihl Krabbe (S) Ordförande Kristianstads Arbetarekommun
Therese Sturesson (S) Vice ordförande, Kultur och fritidsnämnden
Martin Hallingström Skoglund (S) Vice ordförande, Tekniska nämnden