Vi måste ta ansvar för vårt gemensamma hem!

Sommaren är en ljuvlig tid med sol, bad och ledighet. I samband med sommarens ledighet finns gott om möjligheter att besöka vårt avlånga land, men även resor till sydliga breddgrader kan vara lockande. I dagens globaliserade värld bör vi dock vara medvetna om att vi står inför ett förändrat klimat med både värmeböljor och större risk för skyfall – det är väl ingen som missat Greta Thunbergs kamp för klimatet? –En sann förebild för oss alla!

I samband med detta bör vi alla tillsammans fundera över hur vi använder vårt gemensamma hem – planeten jorden.

Vi måste vara väldigt försiktiga i vårt vardagliga liv och göra medvetna, aktiva val. Detta kan exempelvis gälla vår alltför höga konsumtion av plastprodukter – välj exempelvis istället en tygkasse när du tar dig till affären för att göra dina inköp. –Varför inte ta cykeln eller promenera dit?

En annan viktig del är hur vi använder vår viktigaste resurs, grundvattnet. Vi har varit skonade i Sverige och är vana vid att kunna använda dricksvatten direkt ur våra kranar, ta långa duschar och ta sköna bad i både havet och i våra många sjöar. – Kanske det går att ta kortare duschningar och spara in på vattnet? –Hur tänker vi när vi besöker stranden och våra övriga badplatser? –Sorterar vi skräpet och slänger det på rätt ställe?

Sommaren kan också vara en tid när många vill ha gröna gräsmattor – kan vi fundera ett steg till innan vi sätter igång vattenspridaren och istället spara in på våra grundvattenreserver?

En annan central aspekt är på vilket sätt vi genomför våra resor. Det finns gott om möjligheter att åka kollektivt, cykla eller gå. Det finns exempelvis otroligt vackra platser i Skåne som lätt kan nås med tåg eller bussar drivna på biogas.

När vi vill byta ut våra kläder, finns det idag mycket goda möjligheter att köpa eller byta kläder. Det finns gott om möjligheter att handla återanvända kläder. I Sverige köper vi i genomsnitt 13 kilo textil/person och år, samtidigt som vi slänger cirka 8 kilo i soptunnan. Detta leder till stora problem för miljön, både vid tillverkning, när vi använder och när vi inte längre vill ha kläderna. –Varför inte göra ett besök i någon butik som säljer återanvända klädesplagg?

Sommaren är också en period då vi gärna umgås med vänner över en bit mat. Transporter av livsmedel över vårt jordklot, innebär stora påfrestningar på klimatet. Det fick gott om närproducerat livsmedel som vi istället bör välja – varför inte besöka en gårdsbutik eller odla dina grönsaker i ditt hem?

Vi har en gemensam planet med begränsade resurser – vi har ett ansvar att vårda och lämna över denna till kommande generationer!

-Tillsammans kan vi göra aktiva val!

Fredrik Winberg (S), vice ordförande Byggnadsnämnden
Helen Persson (S), vice ordförande Miljö – och Hälsoskyddsnämnden